Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, March 10, 2013 12:43:52 AM(UTC)
TKaraoke Pro hoặc Lite version đều có thể play các bài KMP3 (Karaoke MP3). Các TKaraoke HD volume mới sẽ ra các bài karaoke theo đạng KMP3. Sau đây là video hướng dẫn tìm và download các bài hát trong các TKaraoke HD và dùng Lite version để play các bài này.

Cách download Lite version miễn phí (xem video lớn ở đây):


Cách download các bài karaoke miễn phí:

Edited by user Sunday, March 10, 2013 12:33:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: banbevn4ever
#2 Posted : Wednesday, March 20, 2013 12:32:46 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
TKaraoke Pro hoặc Lite version đều có thể play các bài KMP3 (Karaoke MP3). Các TKaraoke HD volume mới sẽ ra các bài karaoke theo đạng KMP3. Sau đây là video hướng dẫn tìm và download các bài hát trong các TKaraoke HD và dùng Lite version để play các bài này.

Cách download Lite version miễn phí (xem video lớn ở đây):


Cách download các bài karaoke miễn phí:


So if you buy the pro you can play the mkv song and kmp3 together and it's will include on the songs list too right ? [mellow]
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, March 20, 2013 12:47:30 PM(UTC)
Originally Posted by: banbevn4ever Go to Quoted Post
So if you buy the pro you can play the mkv song and kmp3 together and it's will include on the songs list too right ? [mellow]

Yes.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Jetli
#4 Posted : Saturday, March 23, 2013 8:07:44 AM(UTC)
Cam on cac ban nhieu.. dzay la minh khoi can chuyen qua mp3
User: copcon
#5 Posted : Monday, January 06, 2014 8:52:18 AM(UTC)
Thanks
User: traixaxu65
#6 Posted : Wednesday, March 12, 2014 12:47:12 AM(UTC)
hay cam on nhieu
User: datduong74
#7 Posted : Tuesday, January 06, 2015 9:53:06 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Yes.


Xin hoi lam sao play mp3 in pro version new the songlist is already include?
User: Hai Lúa
#8 Posted : Tuesday, January 06, 2015 12:20:27 PM(UTC)
Originally Posted by: datduong74 Go to Quoted Post
Xin hoi lam sao play mp3 in pro version new the songlist is already include?


MP3 or KMP3?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: datduong74
#9 Posted : Tuesday, January 06, 2015 8:11:53 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
MP3 or KMP3?


KMP3
User: Hai Lúa
#10 Posted : Tuesday, January 06, 2015 8:24:34 PM(UTC)
Just add the folder in like VOB files and TKaraoke should play.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice