Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: locky
#1 Posted : Saturday, February 02, 2013 4:18:20 PM(UTC)
There are 2 songs same name "Hương Xưa"
1. Hương Xưa (Vũ Hoàng) pls correct lyrics for this song
2. Hương Xưa (Cung Tien)
THX

Note: V, do you want me to post separate topic for each request or 1 topic for all?

Edited by user Saturday, February 02, 2013 4:20:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 02, 2013 4:51:32 PM(UTC)
Done. 3 versions by Cung Tiến, Võ Tá Hân, và Vũ Hoàng should now update correctly.

Please separate the request - one per song name conflict.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice