Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: fs2843a
#1 Posted : Wednesday, January 23, 2013 12:35:00 PM(UTC)
Phuonghoang20_01 - Trường Vũ - Mùa Chia Tay
Phuonghoang20_02 - Trường Vũ - Buồn Chi Em
Phuonghoang20_03 - Phi Nhung - Chuyện Tình Ong Bướm
Phuonghoang20_04 - Hải Triều - Thương Nhớ
Phuonghoang20_05 - Trường Vũ - Đa Tạ
Phuonghoang20_06 - Phi Nhung - Tiếng Quốc Đêm Trăng
Phuonghoang20_07 - Trường Vũ - Đồi Thông Hai Mộ 2
Phuonghoang20_08 - Trường Vũ - Áo Nhà Bình
Phuonghoang20_09 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa
Phuonghoang20_10 - Hải Triều - Đêm Buồn Phố Nhỏ
Phuonghoang20_11 - Trường Vũ - Kể Ở Miền Xa
Phuonghoang20_12 - Phi Nhung - Thà Đừng Yêu Nhau
Phuonghoang20_13 - Trường Vũ - Lời Ca Từ Lòng Đất
Phuonghoang20_14 - Hải Triều - Tùy Hứng Lý Qua Cầu
Phuonghoang20_15 - Trường Vũ - Nhịp Cầu Tri Âm
Phuonghoang20_16 - Phi Nhung - Thuở Ban Đầu
Phuonghoang20_17 - Trường Vũ - Ai Nhớ Chăng Aí
Phuonghoang20_18 - Trường Vũ - Ly Cà Phê Cuối Cùng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:40:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: bienman
#2 Posted : Thursday, May 02, 2013 6:25:20 AM(UTC)
Thích bài 03 bài:
- Đa Tạ
- Buồn chi em
- Ly cà phê cuối
trong DVD này quá mà không có. Anh chị em nào có mong upload!
Cảm ơn đã đọc tin và chân thành biết ơn.
User: tkaraokeuser
#3 Posted : Thursday, May 02, 2013 5:52:54 PM(UTC)
Phượng Hoàng DVD #20, 21, 22, 23 và Laser Disk #1 lẫn Tân Cổ vẫn còn nằm chờ thehien_Am Offline "ra tay" như chàng đã hứa ở -- ĐÂY -- *winks* :)

Cảm ơn chàng cao thủ trẻ tuổi trước nhiều lắm nhé [hon]

Edited by user Thursday, May 02, 2013 5:56:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: thehien_Am
#4 Posted : Friday, May 03, 2013 8:01:52 AM(UTC)
Originally Posted by: bienman Go to Quoted Post
Thích bài 03 bài:
- Đa Tạ
- Buồn chi em
- Ly cà phê cuối
trong DVD này quá mà không có. Anh chị em nào có mong upload!
Cảm ơn đã đọc tin và chân thành biết ơn.


LGH chứ BienMan? Nếu đáp ứng LGH thì TH sẽ up ngay .

Edited by user Friday, May 03, 2013 8:04:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: NHANNGUYEN1976
#5 Posted : Friday, June 06, 2014 3:28:28 PM(UTC)
KARAOKE PHƯỢNG HOÀNG 20 SONG
(thêm dấu)
Phượng Hoàng 20_01 - Trường Vũ - Mùa Chia Tay
Phượng Hoàng 20_02 - Trường Vũ - Buồn Chi Em
Phượng Hoàng 20_03 - Phi Nhung - Chuyện Tình Ong Bướm
Phượng Hoàng 20_04 - Hải Triều - Thương Nhớ
Phượng Hoàng 20_05 - Trường Vũ - Đa Tạ
Phượng Hoàng 20_06 - Phi Nhung - Tiếng Quốc Đêm Trăng
Phượng Hoàng 20_07 - Trường Vũ - Đồi Thông Hai Mộ 2
Phượng Hoàng 20_08 - Trường Vũ - Áo Nhà Bình
Phượng Hoàng 20_09 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa
Phượng Hoàng 20_10 - Hải Triều - Đêm Buồn Phố Nhỏ
Phượng Hoàng 20_11 - Trường Vũ - Kể Ở Miền Xa
Phượng Hoàng 20_12 - Phi Nhung - Thà Đừng Yêu Nhau
Phượng Hoàng 20_13 - Trường Vũ - Lời Ca Từ Lòng Đất
Phượng Hoàng 20_14 - Hải Triều - Tùy Hứng Lý Qua Cầu
Phượng Hoàng 20_15 - Trường Vũ - Nhịp Cầu Tri Âm
Phượng Hoàng 20_16 - Phi Nhung - Thuở Ban Đầu
Phượng Hoàng 20_17 - Trường Vũ - Ai Nhớ Chăng Aí
Phượng Hoàng 20_18 - Trường Vũ - Ly Cà Phê Cuối Cùng
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice