Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, February 28, 2010 1:37:38 PM(UTC)
Re-listed using Song Link Generator.

Quote:
Asia Đón Giao Thừa_01 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_02 - Thiên Kim & Đoàn Phi & Quốc Khanh & Ánh Minh - Liên Khúc Đón Xuân
Asia Đón Giao Thừa_03 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_04 - Mỹ Huyền - Câu Chuyện Đầu Xuân
Asia Đón Giao Thừa_05 - Bảo Châu & Đoàn Phi & Thùy Hương - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_06 - Đoàn Phi & Thùy Hương - Thiên Duyên Thiền Định
Asia Đón Giao Thừa_07 - Bảo Châu & Hồ Hoàng Yến - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_08 - Hồ Hoàng Yến - Mộng Chiều Xuân
Asia Đón Giao Thừa_09 - Bảo Châu - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_10 - Bích Vân - Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân
Asia Đón Giao Thừa_11 - Giáng Ngọc & Ngọc Huyền - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_12 - Ngọc Huyền - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa
Asia Đón Giao Thừa_13 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_14 - Trish Thuy Trang - Khúc Nhạc Mừng Xuân
Asia Đón Giao Thừa_15 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_16 - Nguyên Khang - Em Đến Thăm Anh Đêm 30
Asia Đón Giao Thừa_17 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_18 - Băng Tâm - Gái Xuân
Asia Đón Giao Thừa_19 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_20 - Đặng Thế Luân - Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu
Asia Đón Giao Thừa_21 - Bảo Châu & Quốc Khanh & Ánh Minh - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_22 - Quốc Khanh & Ánh Minh - Hờn Anh Giận Em
Asia Đón Giao Thừa_23 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_24 - Quang Minh & Hồng Đào - Hài Kịch Ngày Giao Thừa
Asia Đón Giao Thừa_25 - Giáng Ngọc & Nguyễn Hồng Nhung - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_26 - Nguyễn Hồng Nhung - Bến Xuân
Asia Đón Giao Thừa_27 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_28 - Philip Huy - Đồn Vắng Chiều Xuân
Asia Đón Giao Thừa_29 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_30 - Ánh Minh - Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
Asia Đón Giao Thừa_31 - Giáng Ngọc & Tuấn Vũ - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_32 - Tuấn Vũ - Thư Xuân Ba Viết Cho Con
Asia Đón Giao Thừa_33 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_34 - Y Phương - Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
Asia Đón Giao Thừa_35 - Giáng Ngọc & Tường Nguyên & Tường Khuê - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_36 - Tường Nguyên & Tường Khuê - Xuân Này Con Không Về
Asia Đón Giao Thừa_37 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_38 - Lâm Nhật Tiến - Thư Xuân Hải Ngoại
Asia Đón Giao Thừa_39 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_40 - Đan Nguyên - Cám Ơn
Asia Đón Giao Thừa_41 - Bảo Châu & Giáng Ngọc - MC Giới Thiệu
Asia Đón Giao Thừa_42 - Hợp Ca - Xuân Họp Mặt
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice