Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, February 28, 2010 1:28:51 PM(UTC)
Đây là 1 cách gọn lẹ mà các bạn có thể sài khi cần post lời của 1 bài hát nào đó.

Step 1:
Tìm bài hát muốn post trên http://lyric.tkaraoke.com. Ví dụ đánh vào "hoa su nha nang": http://lyric.tkaraoke.co...=hoa-su-nha-nang&t=1

Step 2:
Click vào bài đã tìm được trên step 1. Ví dụ: http://lyric.tkaraoke.co...724/Hoa_Su_Nha_Nang.html

Step 3:
Copy address của bài hát và đổi .html qua .gif hoặc .jpg. Ví dụ:
Code:
http://lyric.tkaraoke.com/12724/Hoa_Su_Nha_Nang.html --> http://lyric.tkaraoke.com/12724/Hoa_Su_Nha_Nang.jpg


Step 4:
Vào forum này hoặc các forum/blog khác, đưa address copy trên step 3 vào img tag. Ví du:
Code:
[img]http://lyric.tkaraoke.com/12724/Hoa_Su_Nha_Nang.jpg[/img]


Vậy là xông! Dịch vụ này tkaraoke.com cung cấp miễn phí cho các forum bất phụ lợi như là forum này!! Lời nhạc sẽ là lợi nhạc mới nhất trên live database. Nếu có chỉnh sửa thì link trong forum nay không cần thay đổi mà lời nhạc sẽ tự động update.

Lưu ý, ở step 3, sài .jpg nếu muốn transparent background hoặc sài .gif nếu muốn có background mầu trắng.
Ví dụ:
Transparent background:
UserPostedImage

Background mầu trắng:
UserPostedImage

Edited by moderator Sunday, May 22, 2011 7:05:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ly
#2 Posted : Sunday, May 22, 2011 2:18:21 AM(UTC)
thanks a nhiu` ^.^
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice