Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

8 Pages«<23456>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: theunknown
#31 Posted : Tuesday, February 26, 2013 3:53:55 PM(UTC)
xin V sticky cai nay ddi.

Moi upgrade tkaraoke pro from a very old version to the latest, and it required me to remove it from the control panel. By doing this I lost all of the settings
User: Hai Lúa
#32 Posted : Tuesday, February 26, 2013 3:59:05 PM(UTC)
Done [laugh][laugh]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Viet Ngo
#33 Posted : Friday, April 12, 2013 1:41:02 PM(UTC)
Muốn đổi tông thì phải làm thế nào? Bấm số 2 trên remote control, rồi bấm nút Up/Down để lên tông hoặc xuống tông đúng không? Có cần phải bấm Enter sau khi bấm nút Up or Down không? Mất khoảng mấy giây bài hát mới đổi tông được? Hết bài hát tông có tự động reset không?
User: Hai Lúa
#34 Posted : Friday, April 12, 2013 8:47:45 PM(UTC)
Xem tutorial video. You can see this feature live in the video. Let me know if you have trouble finding that video. I'm on the fone now but can help u locate that video when I'm back on my laptop.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: vctttt
#35 Posted : Sunday, July 07, 2013 6:11:37 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Done [laugh][laugh]

Tôi đã cài đặt xong Wavemaxx volume, nhưng vẫn không thấy hiện lên trên "All Plugins DX". Tôi đã scan for DX plugin nhiều lần nhưng vẫn không thấy.

My MaxxVolume.dll is in both directories:
Program Files (x86)/Waves/Plug-Ins/MaxxVolume.bundle/Contents/Win64
Program Files (x86)/Waves/Plug-Ins/MaxxVolume.bundle/Contents/Win32

Xin anh Hai giúp dùm
User: Hai Lúa
#36 Posted : Sunday, July 07, 2013 6:18:37 PM(UTC)
Originally Posted by: vctttt Go to Quoted Post
Tôi đã cài đặt xong Wavemaxx volume, nhưng vẫn không thấy hiện lên trên "All Plugins DX". Tôi đã scan for DX plugin nhiều lần nhưng vẫn không thấy.

My MaxxVolume.dll is in both directories:
Program Files (x86)/Waves/Plug-Ins/MaxxVolume.bundle/Contents/Win64
Program Files (x86)/Waves/Plug-Ins/MaxxVolume.bundle/Contents/Win32

Xin anh Hai giúp dùm

That is the install directory but not where it put the DLL for you to register w/ Reaper. Try this:
C:\Program Files (x86)\Steinberg\VstPlugins\
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: caytre
#37 Posted : Monday, July 08, 2013 6:20:34 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Here is my favorite effects controlling Pitch, EQ, and Auto Volume preset. You can download it and use it as a starting point for your own presets.

This preset has 3 effects chained together w/ the following serial order:
Pitch Shifter --> EQ --> Auto Volume Controller
UserPostedImage

Pitch Shift Settings:
UserPostedImage


EQ Settings:
UserPostedImage


Auto Volume Control Settings:
UserPostedImageChào Admin
Hôm truoc' minh`cài dat. xong Maxx Volume vào may' trong bureau rôi`, hôm nay tinh' cài vào laptop thi`bâm' vào cai' link mà ban. cho thi`lai. khg thây'link waves.exe nua² mà toàn là hinh`không , ban. co' thê² cho minh`xin lai.mây' cai' link này duoc. khg (Maxvolume+EQ) ? cam' on ban.
User: vctttt
#38 Posted : Monday, July 08, 2013 7:29:59 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
That is the install directory but not where it put the DLL for you to register w/ Reaper. Try this:
C:\Program Files (x86)\Steinberg\VstPlugins\

I am using the trial version of REAPER 0.999, so I think that's why it can't recognize the Maxxvolume DX. Do you think so anh Hai?
User: Hai Lúa
#39 Posted : Monday, July 08, 2013 7:47:35 AM(UTC)
Originally Posted by: vctttt Go to Quoted Post
I am using the trial version of REAPER 0.999, so I think that's why it can't recognize the Maxxvolume DX. Do you think so anh Hai?

No, it should find your MaxxVolume plugin if you set the right path to the plugin in your Reaper's preferences.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: vctttt
#40 Posted : Wednesday, July 10, 2013 8:42:18 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
No, it should find your MaxxVolume plugin if you set the right path to the plugin in your Reaper's preferences.

In that case, may be the problem come from my Waves.complete.v9r1 software. I will try to find another version and install again. Do you know where I can find just a Maxxvolume plugin instead of the whole package?
THanks,
Users browsing this topic
Guest
8 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice