Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:55:17 PM(UTC)
Volume 23 - Đường Xa Ướt Mưa

01. Hoa Cai Mai Toc - Unknown
02. Duong Xa Uot Mua - Unknown
03. Tinh Chet Theo Mua Dong - Unknown
04. Canh Buom Vuon Xuan - Unknown
05. Tinh Cho Khong - Unknown
06. Van Mai Yeu Anh - Unknown
07. Chan Troi Tim - Unknown
08. Ngay Da Dom Bong - Unknown
09. Buon Cho Em - Unknown
10. Co Nho Hom Nao - Unknown
11. Tinh Su Romeo & Juliette - Unknown
12. Yeu Lam - Unknown
13. Sau Tim Thiep Hong - Unknown
14. Noi Buon Dem Dong - Unknown
15. Sao Roi Tren Bien - Unknown
16. Huong Tham - Unknown
17. Nhanh Lan Rung - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:36:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:55:24 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 23_01 - Unknown - Hoa Cai Mai Toc
PVK 23_02 - Unknown - Duong Xa Uot Mua
PVK 23_03 - Unknown - Tinh Chet Theo Mua Dong
PVK 23_04 - Unknown - Canh Buom Vuon Xuan
PVK 23_05 - Unknown - Tinh Cho Khong
PVK 23_06 - Unknown - Van Mai Yeu Anh
PVK 23_07 - Unknown - Chan Troi Tim
PVK 23_08 - Unknown - Ngay Da Dom Bong
PVK 23_09 - Unknown - Buon Cho Em
PVK 23_10 - Unknown - Co Nho Hom Nao
PVK 23_11 - Unknown - Tinh Su Romeo & Juliette
PVK 23_12 - Unknown - Yeu Lam
PVK 23_13 - Unknown - Sau Tim Thiep Hong
PVK 23_14 - Unknown - Noi Buon Dem Dong
PVK 23_15 - Unknown - Sao Roi Tren Bien
PVK 23_16 - Unknown - Huong Tham
PVK 23_17 - Unknown - Nhanh Lan Rung
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 8:01:03 PM(UTC)
PVK 23_01 - Chau Dinh an - Hoa cai mai toc
PVK 23_02 - Ngoc Anh - Duong xa uot mua
PVK 23_03 - Thy Thy - Tinh chet theo mua dong
PVK 23_04 - Hoang Tam - Canh buom vuon xuan
PVK 23_05 - Hoang Tam - Tinh cho khong
PVK 23_06 - Thanh Loan - Van mai yeu anh
PVK 23_07 - Anh Quan - Chan troi tim
PVK 23_08 - Thien Huong - Ngay da dom bong
PVK 23_09 - Si Phu - Buon cho em
PVK 23_10 - Bich Lan - Co nho hom nao
PVK 23_11 - Anh Tuan - tinh su Romeo & Juliette
PVK 23_12 - Hong Lan - Yeu lam
PVK 23_13 - Hung Dung - Sau tim thiep hong
PVK 23_14 - Ai Lan - Noi buon dem dong
PVK 23_15 - Anh Hunh - sao roi tren bien
PVK 23_16 - Ngoc Anh - Thuong tham
PVK 23_17 - Quang Hung - Nhanh lan rung
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: goldenstate
#4 Posted : Thursday, October 21, 2010 4:41:58 PM(UTC)
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_01 - Châu Đình An - Hoa Cài Mái Tóc
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_02 - Ngọc Ánh - Đường Xa Ướt Mưa
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_03 - Thy Thy - Tình Chết Theo Mùa Đông
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_04 - Hoàng Tâm - Cánh Bướm Vườn Xuân
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_05 - Hoàng Tâm - Tình Cho Không
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_06 - Thanh Loan - Vẫn Mãi Yêu Anh
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_07 - Anh Quân - Chân Trời Tím
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_08 - Thiên Hương - Ngày Đá Đơm Bông
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_09 - Sĩ Phú - Buồn Cho Em
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_10 - Bích Lan - Có Nhớ Hôm Nào
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_11 - Anh Tuấn - Tình Sử Romeo & Julietle
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_12 - Hồng Lan - Yêu Lầm
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_13 - Hùng Dũng - Sầu Tím Thiệp Hồng
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_14 - Ái Lan - Nỗi Buồn Đêm Đông
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_15 - Anh Hunh - Sao Rơi Trên Biển
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_16 - Ngọc Ánh - Thương Thầm
PVK23_Đường Xa Ướt Mưa_17 - Quang Hùng - Nhánh Lan Rừng
User: honda2007
#5 Posted : Friday, August 19, 2011 6:05:46 PM(UTC)
thanks nhieu
User: visaosamac
#6 Posted : Sunday, November 06, 2011 3:17:15 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Volume 23 - Đường Xa Ướt Mưa

01. Hoa Cai Mai Toc - Unknown
02. Duong Xa Uot Mua - Unknown
03. Tinh Chet Theo Mua Dong - Unknown
04. Canh Buom Vuon Xuan - Unknown
05. Tinh Cho Khong - Unknown
06. Van Mai Yeu Anh - Unknown
07. Chan Troi Tim - Unknown
08. Ngay Da Dom Bong - Unknown
09. Buon Cho Em - Unknown
10. Co Nho Hom Nao - Unknown
11. Tinh Su Romeo & Juliette - Unknown
12. Yeu Lam - Unknown
13. Sau Tim Thiep Hong - Unknown
14. Noi Buon Dem Dong - Unknown
15. Sao Roi Tren Bien - Unknown
16. Huong Tham - Unknown
17. Nhanh Lan Rung - Unknownban oi , cho minh DL karaoke dia nay nha , thank you

mai_vannha@yahoo.fr
User: Gada
#7 Posted : Monday, November 07, 2011 3:23:49 AM(UTC)
Chào ViSaoSaMac,
Chịu khó dạo một vòng diễn đàn sẽ thấy links.
Chúc bạn vui vẽ ở tkaraoke.com.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: visaosamac
#8 Posted : Thursday, November 10, 2011 7:50:17 AM(UTC)
Chao cac ban ,

ban oi , ai co' dia karaoek nay' , cho minh xin nha , rat cam on , vi minh rat thich bai' SAO ROI TREN BIEN

mai_vannha@yahoo.fr

Edited by user Thursday, November 10, 2011 2:37:24 PM(UTC)  | Reason: Xin dia karaoke phi viet karaoke 23

User: cuneo
#9 Posted : Tuesday, January 31, 2012 3:53:04 AM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Volume 23 - Đường Xa Ướt Mưa

01. Hoa Cai Mai Toc - Unknown
02. Duong Xa Uot Mua - Unknown
03. Tinh Chet Theo Mua Dong - Unknown
04. Canh Buom Vuon Xuan - Unknown
05. Tinh Cho Khong - Unknown
06. Van Mai Yeu Anh - Unknown
07. Chan Troi Tim - Unknown
08. Ngay Da Dom Bong - Unknown
09. Buon Cho Em - Unknown
10. Co Nho Hom Nao - Unknown
11. Tinh Su Romeo & Juliette - Unknown
12. Yeu Lam - Unknown
13. Sau Tim Thiep Hong - Unknown
14. Noi Buon Dem Dong - Unknown
15. Sao Roi Tren Bien - Unknown
16. Huong Tham - Unknown
17. Nhanh Lan Rung - Unknown

co minh link nhe cam on
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice