Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:51:07 PM(UTC)
Volume 20 - Thương Nhau Ngày Mưa

01. Thuo Ban Dau - Unknown
02. Thuong Nhau Ngay Mua - Unknown
03. Noi Voi Nhau Nguoi Tinh - Unknown
04. Xin Goi Nhau La Co Nhan - Unknown
05. Giot Buon Khong Ten - Unknown
06. Tram Nho Ngan Thuong - Unknown
07. Nguoi Em Xom Dao - Unknown
08. Tieng Chuong Ngan - Unknown
09. Noi Long Nguoi Di - Unknown
10. Xuan Va Tuoi Tre - Unknown
11. Hanh Trang Gia Tu - Unknown
12. Vet Thuong Cuoi Cung - Unknown
13. Vang Bong Nguoi Yeu - Unknown
14. Co Hang Xom - Unknown
15. Thien Duong Tinh Ai - Unknown
16. Bai Ca Trinh Nu - Unknown
17. Chi Co Mot Nguoi - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:51:13 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 20_01 - Unknown - Thuo Ban Dau
PVK 20_02 - Unknown - Thuong Nhau Ngay Mua
PVK 20_03 - Unknown - Noi Voi Nhau Nguoi Tinh
PVK 20_04 - Unknown - Xin Goi Nhau La Co Nhan
PVK 20_05 - Unknown - Giot Buon Khong Ten
PVK 20_06 - Unknown - Tram Nho Ngan Thuong
PVK 20_07 - Unknown - Nguoi Em Xom Dao
PVK 20_08 - Unknown - Tieng Chuong Ngan
PVK 20_09 - Unknown - Noi Long Nguoi Di
PVK 20_10 - Unknown - Xuan Va Tuoi Tre
PVK 20_11 - Unknown - Hanh Trang Gia Tu
PVK 20_12 - Unknown - Vet Thuong Cuoi Cung
PVK 20_13 - Unknown - Vang Bong Nguoi Yeu
PVK 20_14 - Unknown - Co Hang Xom
PVK 20_15 - Unknown - Thien Duong Tinh Ai
PVK 20_16 - Unknown - Bai Ca Trinh Nu
PVK 20_17 - Unknown - Chi Co Mot Nguoi
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice