Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:49:30 PM(UTC)
Volume 19 - Vũ Điệu Lambada

01. Chuyen Hen Ho - Unknown
02. Vu Dieu Lambada - Unknown
03. Bai Tinh Ca Cho Em - Unknown
04. Tinh Ho - Unknown
05. Ha Trang - Unknown
06. Cuoi Cung Cho Mot Tinh Yeu - Unknown
07. De Tra Loi Mot Cau Hoi - Unknown
08. Toi Buoc Vao Yeu - Unknown
09. Hay Ky Niem Mot Chuyen Di - Unknown
10. Yeu Em Bang Ca Trai Tim - Unknown
11. Cay Dang Tinh Doi - Unknown
12. Ao Cuoi Mau Hoa Ca - Unknown
13. Em Cho Anh Tro Lai - Unknown
14. Doi Thay - Unknown
15. Tinh Yeu Xua - Unknown
16. Goi Giac Mo Xua - Unknown
17. Tiec Thu - Unknown
18. Chuyen Buon Ngay Xuan - Unknown
19. Tuyet Tinh - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:37:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:49:37 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 19_01 - Unknown - Chuyen Hen Ho
PVK 19_02 - Unknown - Vu Dieu Lambada
PVK 19_03 - Unknown - Bai Tinh Ca Cho Em
PVK 19_04 - Unknown - Tinh Ho
PVK 19_05 - Unknown - Ha Trang
PVK 19_06 - Unknown - Cuoi Cung Cho Mot Tinh Yeu
PVK 19_07 - Unknown - De Tra Loi Mot Cau Hoi
PVK 19_08 - Unknown - Toi Buoc Vao Yeu
PVK 19_09 - Unknown - Hay Ky Niem Mot Chuyen Di
PVK 19_10 - Unknown - Yeu Em Bang Ca Trai Tim
PVK 19_11 - Unknown - Cay Dang Tinh Doi
PVK 19_12 - Unknown - Ao Cuoi Mau Hoa Ca
PVK 19_13 - Unknown - Em Cho Anh Tro Lai
PVK 19_14 - Unknown - Doi Thay
PVK 19_15 - Unknown - Tinh Yeu Xua
PVK 19_16 - Unknown - Goi Giac Mo Xua
PVK 19_17 - Unknown - Tiec Thu
PVK 19_18 - Unknown - Chuyen Buon Ngay Xuan
PVK 19_19 - Unknown - Tuyet Tinh
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 7:59:38 PM(UTC)
PVK 19_01 - Lan Chau - Chuyen hen ho
PVK 19_02 - Uyen Lan - Vu dieu Lambada
PVK 19_03 - Duy Quang - Bai tinh ca cho em
PVK 19_04 - Duy Quang - Tinh ho
PVK 19_05 - Thai Thao - Ha trang
PVK 19_06 - Thai Trung - Cuoi cung cho mot tinh yeu
PVK 19_07 - Minh Thu - De tra loi mot cau hoi
PVK 19_08 - Hoang Trong - Toi buoc vao yeu
PVK 19_09 - Bich Hai - Hai ky niem mot chuyen di
PVK 19_10 - Thanh Tuan - Yeu em bang ca trai tim
PVK 19_11 - Hang Nga - Cay dang tinh doi
PVK 19_12 - Quang Thanh - Ao cuoi mau hoa ca
PVK 19_13 - Lan Thanh - Em cho anh tro lai
PVK 19_14 - Thien Trang - Doi thay
PVK 19_15 - Thanh Thu - Tinh yeu xua (The end of the world)
PVK 19_16 - Tan Thanh - Goi giac mo xua
PVK 19_17 - Chau Ngoc - Tiec thu
PVK 19_18 - Thanh Thuy - Chuyen buon ngay xuan
PVK 19_19 - Thai Chau - Tuyet tinh
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qpham2
#4 Posted : Wednesday, March 09, 2011 7:42:59 AM(UTC)
PVK19_01- Lan Châu - Chuyện hẹn hò.mkv
PVK19_02- Uyên Lan - Vũ điệu Lambada.mkv
PVK19_03- Duy Quang - Bài tình ca cho em.mkv
PVK19_04- Duy Quang - Tỉnh hờ.mkv
PVK19_05- Thái Thảo - Hạ trắng.mkv
PVK19_06- Thái Trung - Cuối cùng cho một tình yêu.mkv
PVK19_07- Minh Thư - Để trả lời một câu hỏi.mkv
PVK19_08- Hoàng Trọng - Tôi bước vào yêu.mkv
PVK19_09- Bích Hải - Hai kỷ niệm một chuyến đi.mkv
PVK19_10- Thanh Tuấn - Yêu em bằng cả trái tim.mkv
PVK19_11- Hằng Nga - Cay đắng tình đời.mkv
PVK19_12- Quang Thanh - Áo cưới màu hoa cà.mkv
PVK19_13- Lan Thanh - Em cho anh trở lại.mkv
PVK19_14- Thiên Trang - Đổi thay.mkv
PVK19_15- Thành Thư - Tình yêu xưa (The end of the world)...
PVK19_16- Tấn Thành - Gọi giấc mơ xưa.mkv
PVK19_17- Châu Ngọc - Tiếc thu.mkv
PVK19_18- Thanh Thuý - Chuyện buồn ngày xuân.mkv
PVK19_19- Thái Châu - Tuyệt tình.mkv
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, March 09, 2011 10:18:43 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Pvk19_01- Lan Châu - Chuyện Hẹn Hò
Pvk19_02- Uyên Lan - Vũ Điệu Lambada
Pvk19_03- Duy Quang - Bài Tình Ca Cho Em
Pvk19_04- Duy Quang - Tỉnh Hờ
Pvk19_05- Thái Thảo - Hạ Trắng
Pvk19_06- Thái Trung - Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
Pvk19_07- Minh Thư - Để Trả Lời Một Câu Hỏi
Pvk19_08- Hoàng Trọng - Tôi Bước Vào Yêu
Pvk19_09- Bích Hải - Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi
Pvk19_10- Thanh Tuấn - Yêu Em Bằng Cả Trái Tim
Pvk19_11- Hằng Nga - Cay Đắng Tình Đời
Pvk19_12- Quang Thanh - Áo Cưới Màu Hoa Cà
Pvk19_13- Lan Thanh - Em Cho Anh Trở Lại
Pvk19_14- Thiên Trang - Đổi Thay
Pvk19_15- Thành Thư - Tình Yêu Xưa (The End Of The World)...
Pvk19_16- Tấn Thành - Gọi Giấc Mơ Xưa
Pvk19_17- Châu Ngọc - Tiếc Thu
Pvk19_18- Thanh Thuý - Chuyện Buồn Ngày Xuân
Pvk19_19- Thái Châu - Tuyệt Tình
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice