Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

18 Pages«<1314151617>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: iSdream
#141 Posted : Saturday, July 20, 2013 2:14:59 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I only gave you the project template. You will need to install the plugins yourself. You will need to install those named plugins.

I did install those plugins.
User: iSdream
#142 Posted : Monday, July 22, 2013 10:10:19 AM(UTC)
I reinstalled the plugins and still got this error:

UserPostedImage

Does anyone know what that means cause I have no clue.

Edited by user Monday, July 22, 2013 10:21:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#143 Posted : Monday, July 22, 2013 2:21:15 PM(UTC)
You need to config Reaper to use the plugins you installed. Contact online support for help.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: EnjoyTheSound
#144 Posted : Tuesday, October 01, 2013 11:33:05 PM(UTC)
Anh hai lua Please help me on this, I got reaper 4.22 right now not demo, I try all already I mean v.99 and latest one. Reaper keep not response for next song is hang.
and sony picth shift too much echo ( I download 2 of them from first page) if I use my own I create, is no sound.
I have Reaper 4.22 not demo
Sony vegas 11
iZotope V5
Maxxvolume.
I read this thread too many time I don't know what I did wrong.
User: Hai Lúa
#145 Posted : Tuesday, October 01, 2013 11:47:00 PM(UTC)
Originally Posted by: EnjoyTheSound Go to Quoted Post
Anh hai lua Please help me on this, I got reaper 4.22 right now not demo, I try all already I mean v.99 and latest one. Reaper keep not response for next song is hang.
and sony picth shift too much echo ( I download 2 of them from first page) if I use my own I create, is no sound.
I have Reaper 4.22 not demo
Sony vegas 11
iZotope V5
Maxxvolume.
I read this thread too many time I don't know what I did wrong.

Contact online support for help on this topic. A tech staff might need to access your machine to see what is wrong.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: iSdream
#146 Posted : Sunday, December 15, 2013 1:39:46 AM(UTC)
Hôm nay rảnh rỗi nên thử mò cái Sound Effects này lần nữa, cuối cùng hình như là đã thành công! Big thanks to ông chủ HaiLua! Nhưng hình như là audio nó bị chậm (delay) thì phải, có bác nào bị vấn đề này không?
User: iSdream
#147 Posted : Sunday, December 15, 2013 3:04:32 PM(UTC)
I fixed the audio delay issue by changing the default value (-250) to -1800. So I guess each soundcard has different latency so we have to adjust accordinglỵ

Mình nhận thấy am thanh có gì chưa ổn, có lẽ là EQ mình chọn chưa thích hợp; phải ngâm cứu thêm mới được!
User: Hai Lúa
#148 Posted : Sunday, December 15, 2013 3:11:59 PM(UTC)
Turn of EQ for now to troubleshoot. Checkout some presets here: http://forum.tkaraoke.co...-Auto-Volume-Preset.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: iSdream
#149 Posted : Sunday, December 15, 2013 4:28:38 PM(UTC)
Thanks bác HaiLúa!
I tried to enable the VST effect using only the default !Effects.tkvstconfig file (this file is only to control the pitch I belive) but the sound quality is still horrible compare to not using the VST effect. It sêem like the Virtual Audio Cable is not giving me the right sound qulity, Idk [lol]
User: Hai Lúa
#150 Posted : Sunday, December 15, 2013 8:58:28 PM(UTC)
Vì vấn đề bản quyền nên cái default tkvstconfig file chỉ dùng các plugin free. Nghiên cứu dùng cac plugins không free sẽ đạt được âm thanh chuẩn hơn nhiều. Xem cái này: http://forum.tkaraoke.co...-Auto-Volume-Preset.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
18 Pages«<1314151617>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice