Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:46:17 PM(UTC)
Volume 17 - Nửa Đời Yêu Anh

01. Khong Bao Gio Anh Quen - Unknown
02. Phuong Buon - Unknown
03. Dau Dan Thu Tren Tuong Voi Trang - Unknown
04. Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao - Unknown
05. Bay Ngan Dem Gop Lai - Unknown
06. Giac Ngu Co Don - Unknown
07. Nguoi Quen Ke Nho - Unknown
08. Tam Anh Khong Hon - Unknown
09. Mong Chieu Xuan - Unknown
10. Bay Gio Thang May - Unknown
11. Roi Nhu Da Ngay Ngo - Unknown
12. Mot Coi Di Ve - Unknown
13. Tiet Tu K. B. C - Unknown
14. Nua Doi Yeu Anh - Unknown
15. Hai Au Phi Xu - Unknown
16. Hanh Phuc Lang Thang - Unknown
17. Chuyen Tinh Yeu - Unknown
18. Hai Phuong Troi Cach Biet - Unknown
19. Cho Toi Xin - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:38:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:46:25 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 17_01 - Unknown - Khong Bao Gio Anh Quen
PVK 17_02 - Unknown - Phuong Buon
PVK 17_03 - Unknown - Dau Dan Thu Tren Tuong Voi Trang
PVK 17_04 - Unknown - Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao
PVK 17_05 - Unknown - Bay Ngan Dem Gop Lai
PVK 17_06 - Unknown - Giac Ngu Co Don
PVK 17_07 - Unknown - Nguoi Quen Ke Nho
PVK 17_08 - Unknown - Tam Anh Khong Hon
PVK 17_09 - Unknown - Mong Chieu Xuan
PVK 17_10 - Unknown - Bay Gio Thang May
PVK 17_11 - Unknown - Roi Nhu Da Ngay Ngo
PVK 17_12 - Unknown - Mot Coi Di Ve
PVK 17_13 - Unknown - Tiet Tu K & B & C
PVK 17_14 - Unknown - Nua Doi Yeu Anh
PVK 17_15 - Unknown - Hai Au Phi Xu
PVK 17_16 - Unknown - Hanh Phuc Lang Thang
PVK 17_17 - Unknown - Chuyen Tinh Yeu
PVK 17_18 - Unknown - Hai Phuong Troi Cach Biet
PVK 17_19 - Unknown - Cho Toi Xin
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:35:28 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 17_01 - Thanh Nam, Thiếu Nữ - Không bao giờ quên anh
PVK 17_02 - Thanh Nam - Phượng buồn
PVK 17_03 - Thiếu Nữ - Dấu đạn thù trên tường vôi trắng
PVK 17_04 - Thanh Nam - Hãy yêu như chưa yêu lần nào
PVK 17_05 - Thiếu Nữ - Bảy ngàn đêm góp lại
PVK 17_06 - Thanh Nam - Giấc ngủ cô đơn
PVK 17_07 - Thanh Nam - Người quên kẻ nhớ
PVK 17_08 - Thiếu Nữ - Tấm ảnh không hồn
PVK 17_09 - Thiếu Nữ - Mộng chiều xuân
PVK 17_10 - Thanh Nam - Bây giờ tháng mấy
PVK 17_11 - Thiếu Nữ - Rồi như đá ngây ngô
PVK 17_12 - Thanh Nam - Môt cõi đi về
PVK 17_13 - Thiếu Nữ - Viết từ KBC
PVK 17_14 - Thanh Nam - Nửa đời yêu anh
PVK 17_15 - Thiếu Nữ - Hải âu phi xứ
PVK 17_16 - Thiếu Nữ - Hạnh phúc lang thang
PVK 17_17 - Thiếu Nữ - Chuyện tình yêu
PVK 17_18 - Thiếu Nữ - Hai phương trời cách biệt
PVK 17_19 - Thiếu Nữ - Cho tôi xin

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:39:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: SonySVE
#4 Posted : Monday, May 19, 2014 12:26:12 AM(UTC)
cho xin cai link di a nguyenducthongcf@gmail.com
User: tson3k
#5 Posted : Thursday, July 14, 2016 7:56:34 AM(UTC)
Cho link với bồ tèo oi!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice