Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:42:40 PM(UTC)
Volume 15 - Em Là Tất Cả

01. Khong Bao Gio Quen Anh - Unknown
02. Phuong Buon - Unknown
03. Dau Dan Thu Tren Tuonng Voi Trang - Unknown
04. Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao - Unknown
05. Bay Ngan Dem Gop Lai - Unknown
06. Giac Ngu Co Don - Unknown
07. Nguoi Quen Ke Nho - Unknown
08. Ke O Mien Xa - Unknown
09. Tuong Rang Da Quen - Unknown
10. Lai Mot Mua Mua - Unknown
11. Em La Tat Ca - Unknown
12. Mua Dong Ve Chua Em - Unknown
13. Mot Thoi De Yeu - Unknown
14. Hai Hoa Rung Cho Em - Unknown
15. Sao Anh No Danh Quen - Unknown
16. Tra Lai Cho Em - Unknown
17. Loai Hoa Khong Vo - Unknown
18. Khuc Hat Thanh Xuan - Unknown
19. Ngo Hon Qua Dem - Unknown
20. Nhung Dom Mat Hoa Chau - Unknown
21. Han Tha La - Unknown
22. Cuoi Cung Cho Mot Tinh Yeu - Unknown
23. De Tra Loi Mot Cau Hoi - Unknown
24. Toi Buoc Vao Yeu - Unknown
25. Hai Ky Niem Mot Chuyen Di - Unknown
26. Yeu Nhau Bang Ca Trai Tim - Unknown
27. Cay Dang Tinh Doi - Unknown
28. Ao Cuoi Mau Hoa Ca - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:38:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:42:51 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 15_01 - Unknown - Khong Bao Gio Quen Anh
PVK 15_02 - Unknown - Phuong Buon
PVK 15_03 - Unknown - Dau Dan Thu Tren Tuonng Voi Trang
PVK 15_04 - Unknown - Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao
PVK 15_05 - Unknown - Bay Ngan Dem Gop Lai
PVK 15_06 - Unknown - Giac Ngu Co Don
PVK 15_07 - Unknown - Nguoi Quen Ke Nho
PVK 15_08 - Unknown - Ke O Mien Xa
PVK 15_09 - Unknown - Tuong Rang Da Quen
PVK 15_10 - Unknown - Lai Mot Mua Mua
PVK 15_11 - Unknown - Em La Tat Ca
PVK 15_12 - Unknown - Mua Dong Ve Chua Em
PVK 15_13 - Unknown - Mot Thoi De Yeu
PVK 15_14 - Unknown - Hai Hoa Rung Cho Em
PVK 15_15 - Unknown - Sao Anh No Danh Quen
PVK 15_16 - Unknown - Tra Lai Cho Em
PVK 15_17 - Unknown - Loai Hoa Khong Vo
PVK 15_18 - Unknown - Khuc Hat Thanh Xuan
PVK 15_19 - Unknown - Ngo Hon Qua Dem
PVK 15_20 - Unknown - Nhung Dom Mat Hoa Chau
PVK 15_21 - Unknown - Han Tha La
PVK 15_22 - Unknown - Cuoi Cung Cho Mot Tinh Yeu
PVK 15_23 - Unknown - De Tra Loi Mot Cau Hoi
PVK 15_24 - Unknown - Toi Buoc Vao Yeu
PVK 15_25 - Unknown - Hai Ky Niem Mot Chuyen Di
PVK 15_26 - Unknown - Yeu Nhau Bang Ca Trai Tim
PVK 15_27 - Unknown - Cay Dang Tinh Doi
PVK 15_28 - Unknown - Ao Cuoi Mau Hoa Ca

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:33:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:29:01 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 15_01 - Thiếu Nữ - Sao anh đành nở quên
PVK 15_02 - Thanh Nam - Trả lại cho em
PVK 15_03 - Thiếu Nữ - Loài hoa không vỡ
PVK 15_04 - Song ca - Khúc hát thanh xuân
PVK 15_05 - Thiếu Nữ - Ngõ hồn qua đêm
PVK 15_06 - Thanh Nam - Những đóm mắt hỏa châu
PVK 15_07 - Thiếu Nữ - Hận tha la
PVK 15_08 - Thanh Nam - Cuối cùng cho một tình yêu
PVK 15_09 - Thiếu Nữ - Để trả lời một câu hỏi
PVK 15_10 - Thanh Nam - Tôi bước vào yêu
PVK 15_11 - Thiếu Nữ - Hai kỷ niệm một chuyến đi
PVK 15_12 - Thanh Nam - Yêu em bằng cả trái tim
PVK 15_13 - Thiếu Nữ - Cay đắng tình đời
PVK 15_14 - Thanh Nam - Áo cưới mầu hoa cà

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:39:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, February 27, 2010 8:42:07 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 15_01 - Thiếu Nữ - Sao anh nỡ đành quên
PVK 15_02 - Thanh Nam - Trả lại cho em
PVK 15_03 - Thiếu Nữ - Loài hoa không vỡ
PVK 15_04 - Song ca - Khúc hát thanh xuân
PVK 15_05 - Thiếu Nữ - Ngõ hồn qua đêm
PVK 15_06 - Thanh Nam - Những đóm mắt hỏa châu
PVK 15_07 - Thiếu Nữ - Hận tha la
PVK 15_08 - Thanh Nam - Cuối cùng cho một tình yêu
PVK 15_09 - Thiếu Nữ - Để trả lời một câu hỏi
PVK 15_10 - Thanh Nam - Tôi bước vào yêu
PVK 15_11 - Thiếu Nữ - Hai kỷ niệm một chuyến đi
PVK 15_12 - Thanh Nam - Yêu em bằng cả trái tim
PVK 15_13 - Thiếu Nữ - Cay đắng tình đời
PVK 15_14 - Thanh Nam - Áo cưới mầu hoa cà

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice