Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:33:14 PM(UTC)
Volume 10 - Mùa Thu Cho Em

01. Mua Thu Cho Em - Unknown
02. Bien Man - Unknown
03. Dem Nay Ai Dua Em Ve - Unknown
04. Mat Biec - Unknown
05. Ngay Xua Hoang Thi - Unknown
06. Vi Toi La Linh Muc - Unknown
07. Con Chut Gi De Nho - Unknown
08. Nguoi O Lai Charlie - Unknown
09. Tra Lai Em Yeu - Unknown
10. Chuyen Tinh Buon - Unknown
11. Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong - Unknown
12. Tha Nhu Giot Mua - Unknown
13. Chieu Tim - Unknown
14. Rung La Thap - Unknown
15. Niem Khuc Cuoi - Unknown
16. Hoa Trinh Nu - Unknown
17. Nghen Ngao - Unknown
18. Linh Hon Tuong Da - Unknown
19. Anh Ve Voi Em - Unknown
20. Tan Hon Ky Niem - Unknown
21. Bai Thanh Ca Buon - Unknown
22. Con Gai Cua Me - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:39:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:33:28 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 10_01 - Unknown - Mua Thu Cho Em
PVK 10_02 - Unknown - Bien Man
PVK 10_03 - Unknown - Dem Nay Ai Dua Em Ve
PVK 10_04 - Unknown - Mat Biec
PVK 10_05 - Unknown - Ngay Xua Hoang Thi
PVK 10_06 - Unknown - Vi Toi La Linh Muc
PVK 10_07 - Unknown - Con Chut Gi De Nho
PVK 10_08 - Unknown - Nguoi O Lai Charlie
PVK 10_09 - Unknown - Tra Lai Em Yeu
PVK 10_10 - Unknown - Chuyen Tinh Buon
PVK 10_11 - Unknown - Ruoc Tinh Ve Voi Que Huong
PVK 10_12 - Unknown - Tha Nhu Giot Mua
PVK 10_13 - Unknown - Chieu Tim
PVK 10_14 - Unknown - Rung La Thap
PVK 10_15 - Unknown - Niem Khuc Cuoi
PVK 10_16 - Unknown - Hoa Trinh Nu
PVK 10_17 - Unknown - Nghen Ngao
PVK 10_18 - Unknown - Linh Hon Tuong Da
PVK 10_19 - Unknown - Anh Ve Voi Em
PVK 10_20 - Unknown - Tan Hon Ky Niem
PVK 10_21 - Unknown - Bai Thanh Ca Buon
PVK 10_22 - Unknown - Con Gai Cua Me
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice