Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:24:23 PM(UTC)
Volume 02 - Đà Lạt Hoàng Hôn

01. Tram Nho Ngan Thuong - Unknown
02. Trang Tan Tren He Pho - Unknown
03. Chuyen Tinh Lan Va Diep - Unknown
04. Vuon Tao Ngo - Unknown
05. Chuyen Tinh Nguoi Trinh Nu Ten Thi - Unknown
06. Noi Buon Gac Tro - Unknown
07. Cho Toi Duoc Mot Lan - Unknown
08. Da Lat Hoang Hon - Unknown
09. Mua Chieu Ky Niem - Unknown
10. Noi Buon Hoa Phuong - Unknown
11. Giot Le Dai Trang - Unknown
12. Ngoai O Buon - Unknown
13. Nguoi Tinh Tram Nam - Unknown
14. Va Toi Cung Yeu Em - Unknown
15. Buon Trong Ky Niem - Unknown
16. Mot Nguoi Di - Unknown
17. Nua Dem Ngoai Pho - Unknown
18. Tinh Yeu Tra Lai Trang Sao - Unknown
19. Cho Nguoi - Unknown
20. Bai Hat Cho Nguoi Ky Nu - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:38:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:24:38 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 02_01 - Unknown - Tram Nho Ngan Thuong
PVK 02_02 - Unknown - Trang Tan Tren He Pho
PVK 02_03 - Unknown - Chuyen Tinh Lan Va Diep
PVK 02_04 - Unknown - Vuon Tao Ngo
PVK 02_05 - Unknown - Chuyen Tinh Nguoi Trinh Nu Ten Thi
PVK 02_06 - Unknown - Noi Buon Gac Tro
PVK 02_07 - Unknown - Cho Toi Duoc Mot Lan
PVK 02_08 - Unknown - Da Lat Hoang Hon
PVK 02_09 - Unknown - Mua Chieu Ky Niem
PVK 02_10 - Unknown - Noi Buon Hoa Phuong
PVK 02_11 - Unknown - Giot Le Dai Trang
PVK 02_12 - Unknown - Ngoai O Buon
PVK 02_13 - Unknown - Nguoi Tinh Tram Nam
PVK 02_14 - Unknown - Va Toi Cung Yeu Em
PVK 02_15 - Unknown - Buon Trong Ky Niem
PVK 02_16 - Unknown - Mot Nguoi Di
PVK 02_17 - Unknown - Nua Dem Ngoai Pho
PVK 02_18 - Unknown - Tinh Yeu Tra Lai Trang Sao
PVK 02_19 - Unknown - Cho Nguoi
PVK 02_20 - Unknown - Bai Hat Cho Nguoi Ky Nu
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: longho2004
#3 Posted : Friday, June 18, 2010 5:58:05 AM(UTC)
cam on nhieu lam
User: HoaPhuong
#4 Posted : Thursday, August 26, 2010 7:25:20 AM(UTC)
Làm sao đẻ thấy được link vậy
Mình đã bấm cám ơn rồi mà
User: tictactho
#5 Posted : Thursday, August 26, 2010 7:28:46 AM(UTC)
Bạn ơi,cái này là Songlist thôi,khômg phải Links để Download đâu...
User: HoaPhuong
#6 Posted : Thursday, August 26, 2010 7:21:01 PM(UTC)
dzị phải Pm riêng mới có link à [confused]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice