Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:19:24 PM(UTC)
Volume 01 - Gõ Cửa

01. Hoa Muoi Gio - Unknown
02. Muoi Sau Trang Tron - Unknown
03. Go Cua - Unknown
04. Hai Mua Mua - Unknown
05. Nha Anh , Nha Em - Unknown
06. Khong Bao Gio Ngan Cach - Unknown
07. Gio Nay Anh O Dau - Unknown
08. Nhat Ky Doi Toi - Unknown
09. Con Thuong Rau Dang Moc Sau He - Unknown
10. Bay Di Canh Chim Bien - Unknown
11. Han Mac Tu - Unknown
12. Tuyet Trang - Unknown
13. Toi Voi Troi Bo Vo - Unknown
14. Tinh Khuc Chieu Mua - Unknown
15. Mot Chuyen Bay Dem - Unknown
16. Xin Anh Giu Tron Tinh Que - Unknown
17. Tinh Dau Tinh Cuoi - Unknown
18. Nhinh Nhung Mua Thu Di - Unknown
19. Dau Chan Ky Niem - Unknown
20. Con Mua Phun - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:37:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:19:50 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 01_01 - Unknown - Hoa Muoi Gio
PVK 01_02 - Unknown - Muoi Sau Trang Tron
PVK 01_03 - Unknown - Go Cua
PVK 01_04 - Unknown - Hai Mua Mua
PVK 01_05 - Unknown - Nha Anh & Nha Em
PVK 01_06 - Unknown - Khong Bao Gio Ngan Cach
PVK 01_07 - Unknown - Gio Nay Anh O Dau
PVK 01_08 - Unknown - Nhat Ky Doi Toi
PVK 01_09 - Unknown - Con Thuong Rau Dang Moc Sau He
PVK 01_10 - Unknown - Bay Di Canh Chim Bien
PVK 01_11 - Unknown - Han Mac Tu
PVK 01_12 - Unknown - Tuyet Trang
PVK 01_13 - Unknown - Toi Voi Troi Bo Vo
PVK 01_14 - Unknown - Tinh Khuc Chieu Mua
PVK 01_15 - Unknown - Mot Chuyen Bay Dem
PVK 01_16 - Unknown - Xin Anh Giu Tron Tinh Que
PVK 01_17 - Unknown - Tinh Dau Tinh Cuoi
PVK 01_18 - Unknown - Nhinh Nhung Mua Thu Di
PVK 01_19 - Unknown - Dau Chan Ky Niem
PVK 01_20 - Unknown - Con Mua Phun

Edited by user Saturday, February 27, 2010 5:23:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qpham2
#3 Posted : Wednesday, March 09, 2011 12:17:59 AM(UTC)
Bỏ thêm dấu

PVK 01_01 - Unknown - Hoa Mười Giờ
PVK 01_02 - Unknown - Mười Sáu Trăng Tròn
PVK 01_03 - Unknown - Gõ Cửa
PVK 01_04 - Unknown - Hai Mùa Mưa
PVK 01_05 - Unknown - Nhà Anh Nhà Em
PVK 01_06 - Unknown - Không Bao Giờ Ngăn Cách
PVK 01_07 - Unknown - Giờ Này Anh Ở Đâu
PVK 01_08 - Unknown - Nhật Ký Đời Tôi
PVK 01_09 - Unknown - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
PVK 01_10 - Unknown - Bay Đi Cánh Chim Biển
PVK 01_11 - Unknown - Hàn Mạc Tử
PVK 01_12 - Unknown - Tuyết Trắng
PVK 01_13 - Unknown - Tôi Với Trời Bơ Vơ
PVK 01_14 - Unknown - Tinh Khúc Chiều Mưa
PVK 01_15 - Unknown - Một Chuyến Bay Đêm
PVK 01_16 - Unknown - Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
PVK 01_17 - Unknown - Tinh Đầu Tình Cuốii
PVK 01_18 - Unknown - Nhìn Những Mùa Thu Đi
PVK 01_19 - Unknown - Dấu Chân Kỹ Niệm
PVK 01_20 - Unknown - Cơn Mưa Phùn
User: Hai Lúa
#4 Posted : Wednesday, March 09, 2011 10:20:17 AM(UTC)
PVK 01_01 - Unknown - Hoa Mười Giờ
PVK 01_02 - Unknown - Mười Sáu Trăng Tròn
PVK 01_03 - Unknown - Gõ Cửa
PVK 01_04 - Unknown - Hai Mùa Mưa
PVK 01_05 - Unknown - Nhà Anh Nhà Em
PVK 01_06 - Unknown - Không Bao Giờ Ngăn Cách
PVK 01_07 - Unknown - Giờ Này Anh Ở Đâu
PVK 01_08 - Unknown - Nhật Ký Đời Tôi
PVK 01_09 - Unknown - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
PVK 01_10 - Unknown - Bay Đi Cánh Chim Biển
PVK 01_11 - Unknown - Hàn Mạc Tử
PVK 01_12 - Unknown - Tuyết Trắng
PVK 01_13 - Unknown - Tôi Với Trời Bơ Vơ
PVK 01_14 - Unknown - Tinh Khúc Chiều Mưa
PVK 01_15 - Unknown - Một Chuyến Bay Đêm
PVK 01_16 - Unknown - Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
PVK 01_17 - Unknown - Tinh Đầu Tình Cuối
PVK 01_18 - Unknown - Nhìn Những Mùa Thu Đi
PVK 01_19 - Unknown - Dấu Chân Kỹ Niệm
PVK 01_20 - Unknown - Cơn Mưa Phùn
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice