Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#11 Posted : Saturday, July 14, 2012 3:07:11 PM(UTC)
Đĩa này đã xong. Gồm có 10 bài và 1 bài bonus. Đang chờ final approval to release. Newsgroup, MediaFire, and Rapidshare links will be provided very very soon.

TKaraoke 01_01 - Ma Thai Son - Thuong Nho Mo Hai
TKaraoke 01_02 - Kim Tieu Long - Thua Mot Nguoi Dung
TKaraoke 01_03 - Ma Thai Son - Tieng Khoc Tre Tho
TKaraoke 01_04 - Minh Khang - Coi Tinh
TKaraoke 01_05 - Le Quyen - Lam Lo
TKaraoke 01_06 - Quoc Dai - Gian Em.mkv
TKaraoke 01_07 - Thien Truong - Co Trang Quen Den
TKaraoke 01_08 - Phi Nhung - Chac Gi
TKaraoke 01_09 - Khac Viet - Anh Nhan Ra
TKaraoke 01_10 - My Tam - Chuyen Nhu Chua Bat Dau
TKaraoke 01_11 - Bonus Track - Phi Van Diep Khuc
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#12 Posted : Sunday, July 15, 2012 12:06:26 AM(UTC)
Volume 1 released.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: CGTT
#13 Posted : Sunday, July 15, 2012 6:29:45 AM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Volume 1 released.

ALL RAPIDSHARE LINKS ARE GONE
User: Hai Lúa
#14 Posted : Sunday, July 15, 2012 8:05:45 AM(UTC)
Originally Posted by: CGTT Go to Quoted Post
ALL RAPIDSHARE LINKS ARE GONE

Fixed.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: locky
#15 Posted : Sunday, July 15, 2012 12:13:21 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Volume 1 released.

Thanks Rapidshare to slow, pls give us Mediafire
User: tUyET dEn
#16 Posted : Sunday, July 15, 2012 12:52:41 PM(UTC)
Originally Posted by: locky Go to Quoted Post
Thanks Rapidshare to slow, pls give us Mediafire


MF please!

...

User: Hai Lúa
#17 Posted : Sunday, July 15, 2012 3:14:43 PM(UTC)
Originally Posted by: locky Go to Quoted Post
Thanks Rapidshare to slow, pls give us Mediafire

MFz links are now available.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#18 Posted : Monday, July 16, 2012 12:33:58 AM(UTC)
Correction in red.

TKaraoke 01_01 - Ma Thai Son - Thuong Nho Mo Hai
TKaraoke 01_02 - Kim Tieu Long - Thua Mot Nguoi Dung
TKaraoke 01_03 - Ma Thai Son - Tieng Khoc Tre Tho
TKaraoke 01_04 - Tuan Hung - Coi Tinh
TKaraoke 01_05 - Le Quyen - Lam Lo
TKaraoke 01_06 - Quoc Dai - Gian Em.mkv
TKaraoke 01_07 - Thien Truong - Co Trang Quen Den
TKaraoke 01_08 - Phi Nhung - Chac Gi
TKaraoke 01_09 - Khac Viet - Anh Nhan Ra
TKaraoke 01_10 - My Tam - Chuyen Nhu Chua Bat Dau
TKaraoke 01_11 - Bonus Track - Phi Van Diep Khuc
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Jetli
#19 Posted : Monday, July 16, 2012 3:07:00 AM(UTC)
Links MF bị chết hết rồi. mình lại không biết download ở bên Binshare. mong bạn Ad chỉ dùm cách
Down. Cám ơn bạn nhiều...
User: Jetli
#20 Posted : Monday, July 16, 2012 3:22:18 AM(UTC)
Mình Download được rồi, cám ơn các bạn nhiều...
Users browsing this topic
Guest (6)
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice