Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:23:02 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 23_01 - Le Dinh - Tam Doan - Tam Anh Khong Hon
VSK 23_02 - Hoai Nam - Tam Doan - Vi Trong Nghich Canh
VSK 23_03 - Minh Ky, Hoai Linh - Tam Doan - Chuyen Tau Hoang Hon
VSK 23_04 - Quoc Dung - Tam Doan - Loi Thu Xua
VSK 23_05 - Quoc Anh - Tam Doan - Em Con Be Lam Anh Oi
VSK 23_06 - Han Chau - Tam Doan - Nguoi Da Quen
VSK 23_07 - Phan Ba Chuc - Tam Doan - Dem Giao Thua
VSK 23_08 - Unknown - Tam Doan - Anh Trang Le Loi
VSK 23_09 - Duong Thieu Tuoc - Tam Doan - Khuc Nhac Duoi Trang
VSK 23_10 - Unknown - Tam Doan - Dem Giot Sau Roi
VSK 23_11 - Huynh Nhat Tan - Tam Doan - Anh Co Nghe Mua Roi
VSK 23_12 - Huynh Nhat Tan - Tam Doan - Mua Thu Co Nho
VSK 23_13 - Le Truc - Tam Doan - Tieng Coi Trong Suong Dem
VSK 23_14 - Unknown - Tam Doan - Dan Va Day
VSK 23_15 - Hoang Hoa, Thao Trang - Tam Doan - Nho Nhau Trong Doi
VSK 23_16 - Unknown - Tam Doan - Co Gai Sau Rieng
VSK 23_17 - Unknown - Tam Doan - Chon Vui Tam Su
VSK 23_18 - Huynh Nhat Tan - Tam Doan - Noi Doi
VSK 23_19 - Manh Quynh - Tam Doan, Manh Quynh - Go Cua
VSK 23_20 - Xuan Diem, Bui Tuan Anh - Tam Doan - Gio Sang Mua

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:35:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, October 03, 2010 2:10:28 PM(UTC)
VS 23 (AKA The best of Tâm Đoan - tt Vân Sơn)

1. Tấm Ảnh Không Hồn - Tâm Đoan
2. Vì Trong Nghịch Cảnh - Tâm Đoan
3. Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Tâm Đoan
4. Lối Thu Xưa - Tâm Đoan
5. Em Còn Bé Lắm Anh Ơi - Tâm Đoan
6. Người Đã Quên - Tâm Đoan
7. Đêm Giao Thừa - Tâm Đoan
8. Ánh Trăng Lẻ Loi - Tâm Đoan
9. Khúc Nhạc Dưới Trăng - Tâm Đoan
10. Đếm Giọt Sầu Rơi - Tâm Đoan
11. Anh Có Nghe Mưa Rơi - Tâm Đoan
12. Mùa Thu Có Nhớ - Tâm Đoan
13. Tiếng Còi Trong Sương Đêm - Tâm Đoan
14. Đàn Và Dây - Tâm Đoan
15. Nhớ Nhau Trong Đời - Tâm Đoan
16. Cô Gái Sầu Riêng - Tâm Đoan
17. Chôn Vùi Tâm Sự - Tâm Đoan
18. Nói Dối - Tâm Đoan
19. Gõ Cữa - Tâm Đoan
20. Gió Sang Mùa - Tâm Đoan
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Sunday, October 03, 2010 2:11:48 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
VSK 23_01 - Tâm Đoan - Tấm Ảnh Không Hồn
VSK 23_02 - Tâm Đoan - Vì Trong Nghịch Cảnh
VSK 23_03 - Tâm Đoan - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
VSK 23_04 - Tâm Đoan - Lối Thu Xưa
VSK 23_05 - Tâm Đoan - Em Còn Bé Lắm Anh Ơi
VSK 23_06 - Tâm Đoan - Người Đã Quên
VSK 23_07 - Tâm Đoan - Đêm Giao Thừa
VSK 23_08 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
VSK 23_09 - Tâm Đoan - Khúc Nhạc Dưới Trăng
VSK 23_10 - Tâm Đoan - Đếm Giọt Sầu Rơi
VSK 23_11 - Tâm Đoan - Anh Có Nghe Mưa Rơi
VSK 23_12 - Tâm Đoan - Mùa Thu Có Nhớ
VSK 23_13 - Tâm Đoan - Tiếng Còi Trong Sương Đêm
VSK 23_14 - Tâm Đoan - Đàn Và Dây
VSK 23_15 - Tâm Đoan - Nhớ Nhau Trong Đời
VSK 23_16 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
VSK 23_17 - Tâm Đoan - Chôn Vùi Tâm Sự
VSK 23_18 - Tâm Đoan - Nói Dối
VSK 23_19 - Tâm Đoan - Gõ Cữa
VSK 23_20 - Tâm Đoan - Gió Sang Mùa
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ang may
#4 Posted : Friday, August 05, 2011 1:39:48 AM(UTC)
bạn cho mình xin cám ỏn nhiều lắm
User: abc111
#5 Posted : Thursday, March 13, 2014 6:36:50 AM(UTC)
Cam on ban
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice