Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:17:45 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 16_01 - Unknown - Nha Thanh - Ru Lai Cau Ho
VSK 16_02 - Unknown - Tam Doan - Chuyen Tinh Di Vang
VSK 16_03 - Unknown - Nha Thanh - May Chieu
VSK 16_04 - Unknown - Tam Doan - Ngay Xua Anh Noi
VSK 16_05 - Unknown - Nha Thanh - Chuyen Tinh Be Nho
VSK 16_06 - Lam Phuong - Tam Doan - Buc Tam Thu
VSK 16_07 - Huynh Ngoc Dong, Dynh Tram Ca - Nha Thanh - Noi Buon Chim Sao
VSK 16_08 - Unknown - Tam Doan - Ha Thuong
VSK 16_09 - Unknown - Nha Thanh - Tieng Rao
VSK 16_10 - Unknown - Tam Doan - Khi Da Yeu
VSK 16_11 - Trinh Lam Ngan - Nha Thanh - Yeu Mot Minh
VSK 16_12 - Unknown - Tam Doan - Nhat Ky Hai Dua Minh
VSK 16_13 - Unknown - Nha Thanh - Tinh Me
VSK 16_14 - Lam Phuong - Tam Doan - Bien Tinh
VSK 16_15 - Unknown - Nha Thanh - Neu Anh Dung Hen
VSK 16_16 - Unknown - Tam Doan - Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan
VSK 16_17 - Unknown - Nha Thanh - Giot Sau Trong Mat Ai
VSK 16_18 - Unknown - Tam Doan - Tuoi Hoc Tro
VSK 16_19 - Unknown - Nha Thanh - Chuyen Chung Minh 2
VSK 16_20 - Unknown - Tam Doan - Chuyen Tinh Mong Thuong

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: RuYi Hứa
#2 Posted : Thursday, October 07, 2010 5:26:14 AM(UTC)
vẫn chưa có link down bên kia
cho TVB xin 2 bài Chuyện Tình Mộng Thường với Bức Tâm Thư của Tâm Đoan được ko huhuhu
zí cái Liên Khúc Những chuyện tình bất tử của Tâm Đoan nữa !
pleaseeeeeeee !!!!!!
thanks
UserPostedImage

User: Gada
#3 Posted : Thursday, October 07, 2010 9:57:03 AM(UTC)
TVB2007 wrote:
vẫn chưa có link down bên kia
cho TVB xin 2 bài Chuyện Tình Mộng Thường với Bức Tâm Thư của Tâm Đoan được ko huhuhu
zí cái Liên Khúc Những chuyện tình bất tử của Tâm Đoan nữa !
pleaseeeeeeee !!!!!!
thanks

Chào TVB2007,
bạn vô khu request hỏi, sẽ có nhiều ACE thấy và giúp đở.
Post bài ở trong trang chỉ chứa list nhạc thì khó ai để ý tới.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice