Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:14:21 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 11_01 - Quoc Dung, Thanh Son - Tam Doan - Bai Ca Dao Dau Doi
VSK 11_02 - Anh Bang, Nguyen Tat Nhien - Khanh Hoang - Truc Dao
VSK 11_03 - Do Kim Bang - Nha Thanh - Mua Dem Ngoai O
VSK 11_04 - Hoai Nam - Ngoc Ho - Thuong Tinh Nhan
VSK 11_05 - Unknown - Tam Doan - Con Nho Khong Anh
VSK 11_06 - To Thanh Tung - Khanh Hoang - Tien Biet
VSK 11_07 - Anh Bang, Le Dinh - Nha Thanh - Chi Hai Dua Minh
VSK 11_08 - Thanh Son - Ngoc Ho - Vang Tran Suy Tu
VSK 11_09 - Tran Thien Thanh - Ngoc Ho - Giay Phut Ta Tu
VSK 11_10 - Hoang Thanh Tam - Khanh Hoang - Em Cu Hen
VSK 11_11 - Tram Tu Thieng - Nha Thanh - Chuyen Mot Chiec Cau
VSK 11_12 - Tu Nhi, Bang Giang - Ngoc Ho - Bai Ca Ky Niem
VSK 11_13 - Song Tra - Tam Doan - Nguoi Da Nhu Mo
VSK 11_14 - Khanh Bang - Khanh Hoang - Tinh Dep Muon Thuo
VSK 11_15 - Trinh Lam Ngan - Nha Thanh - Nguoi Tinh Va Que Huong
VSK 11_16 - Huu Xuan - Tam Doan - Hoa Tim Ngay Xua
VSK 11_17 - Vinh Su - Ngoc Ho - Em Hay Ve Di
VSK 11_18 - Hoai Linh - Tam Doan - Giot Le Vu Quy
VSK 11_19 - Y Van, Tho Nguyen Binh - Ngoc Ho - Nguoi Em Sau Mong
VSK 11_20 - Pham Manh Cuong - Tam Doan - The Roi Mot Mua He

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: ic3man
#2 Posted : Tuesday, November 30, 2010 5:53:23 PM(UTC)
VSK 11_01 - Quốc Dũng, Thanh Sơn - Tâm Đoan - Bài Ca Dao Đầu Đời
VSK 11_02 - Anh Bằng, Nguyễn Tất Nhiên - Khánh Hoàng - Trúc Đào
VSK 11_03 - Đỗ Kim Bảng - Nhã Thanh - Mưa Đêm Ngoại Ô
VSK 11_04 - Hoài Nam - Ngọc Hồ - Thương Tình Nhân
VSK 11_05 - Unknown - Tâm Đoan - Còn Nhớ Không Anh
VSK 11_06 - Tô Thanh Tùng - Khánh Hoàng - Tiễn Biệt
VSK 11_07 - Anh Bằng, Lê Dinh - Nhã Thanh - Chỉ Hai Đứa Mình
VSK 11_08 - Thanh Son - Ngọc Hồ - Vầng Trăng Suy Tư
VSK 11_09 - Trần Thiện Thanh - Ngọc Hồ - Giây Phút Tạ Từ
VSK 11_10 - Hoàng Thanh Tâm - Khánh Hoàng - Em Cứ Hẹn
VSK 11_11 - Trầm Tử Thiêng - Nhã Thanh - Chuyện Một Chiếc Cầu
VSK 11_12 - Tú Nhi, Băng Giang - Ngọc Hồ - Bài Ca Kỷ Niệm
VSK 11_13 - Song Trà - Tâm Đoan - Người Đã Như Mơ
VSK 11_14 - Khánh Băng - Khánh Hoàng - Tinh Đẹp Muôn Thuở
VSK 11_15 - Trinh Lâm Ngân - Nhã Thanh - Người Tình Và Quê Hương
VSK 11_16 - Hữu Xuân - Tâm Đoan - Hoa Tím Ngày Xưa
VSK 11_17 - Vinh Sử - Ngọc Hồ - Em Hãy Về Đi
VSK 11_18 - Hoài Linh - Tâm Đoan - Giọt Lệ Vu Quy
VSK 11_19 - Y Vân, Thơ Nguyễn Bính - Ngọc Hồ - Người Em Sầu Mộng
VSK 11_20 - Phạm Mạnh Cương - Tâm Đoan - Thế Rồi Một Mùa Hè
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice