Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:08:43 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 05_01 - Unknown - Luong Tung Quang - Ngay Vui Da Den
VSK 05_02 - Huynh Nhat Tan - Tam Doan - Anh Co Nghe Mua Roi
VSK 05_03 - Unknown - Ngoc Thuy - Dung Chay Tron Tinh Yeu
VSK 05_04 - Unknown - Manh Quynh - Chuyen Doi Ca Si
VSK 05_05 - Unknown - Cat Ly - Move Your Body
VSK 05_06 - Tram Tu Thieng - Phi Nhung - Doi Khong Nhu La Mo
VSK 05_07 - Unknown - Truong Vu - Chuyen Nang Hang Xom
VSK 05_08 - Truc Ho - Tu Quyen - Hat Cho Tinh Yeu
VSK 05_09 - Giang Ngoc - Ngoc Thuy, Yen Mai, Cat Ly - Co Gai Kieu Sa
VSK 05_10 - Unknown - Van Son, Phi Nhung - Bang Long Di Em
VSK 05_11 - Unknown - Van Son - Hoi Ca Cam
VSK 05_12 - Song Ngoc - Khanh Hoang - No Va Toi
VSK 05_13 - Unknown - Cat Ly - Venus
VSK 05_14 - Unknown - Ngoc Ho - Tim Lai Canh Ngoc Lan
VSK 05_15 - Unknown - Ngoc Thuy - Tinh Nhu Giac Mo Hoang
VSK 05_16 - Unknown - Truong Vu - Nu Cuoi Chua Cay
VSK 05_17 - Unknown - Luong Tung Quang - Tan The
VSK 05_18 - Le Truc - Tam Doan - Tieng Coi Trong Suong Dem
VSK 05_19 - Unknown - Hoai Linh - Than Voi Luc Binh
VSK 05_20 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - Girl Of The New Millennium

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, March 06, 2010 4:15:40 AM(UTC)
Vân Sơn Karaoke 05 - Nụ Cười Chua Cay

VSK 05_01 - Lương Tùng Quang - Ngày Vui Đã Đến
VSK 05_02 - Tâm Đoan - Anh Có Nghe Mưa Rơi
VSK 05_03 - Ngọc Thúy - Đừng Chạy Trốn Tình Yêu
VSK 05_04 - Mạnh Quỳnh - Chuyện Đời Ca Sĩ
VSK 05_05 - Cát Ly - Move Your Body
VSK 05_06 - Phi Nhung - Đời Không Như Là Mơ
VSK 05_07 - Trường Vũ - Chuyện Nàng Hàng Xóm
VSK 05_08 - Tú Quyên - Hát Cho Tình Yêu
VSK 05_09 - Ngọc Thúy, Yến Mai, Cát Ly - Cô Gái Kiêu Sa
VSK 05_10 - Vân Sơn, Phi Nhung - Bằng Lòng Đi Em
VSK 05_11 - Vân Sơn - Hội Ca Cầm
VSK 05_12 - Khánh Hoàng - Nó Và Tôi
VSK 05_13 - Cát Ly - Venus
VSK 05_14 - Ngọc Hồ - Tìm Lại Cành Ngọc Lan
VSK 05_15 - Ngọc Thúy - Tình Như Giấc Mơ Hoang
VSK 05_16 - Trường Vũ - Nụ Cười Chua Cay
VSK 05_17 - Lương Tùng Quang - Tận Thế
VSK 05_18 - Tâm Đoan - Tiếng Còi Trong Sương Đêm
VSK 05_19 - Hoài Linh - Than Thở Với Lục Bình
VSK 05_20 - Minh Trí, Việt Thi - Girl Of The New Millennium

Edited by user Thursday, March 25, 2010 4:09:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: ca ry
#3 Posted : Friday, July 16, 2010 9:00:53 AM(UTC)
xin cac Anh Chi huong dan giu'p lam the nao de CA RY nhin thay duoc links a. Cám on nhièu
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice