Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:07:59 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 04_01 - Unknown - Tam Doan - Dem Giot Sau Roi
VSK 04_02 - Thanh Son - Khanh Hoang - Mot Thuo Dam Me
VSK 04_03 - Vu Duc Sao Bien - Huong Lan - Dieu Buon Phuong Nam
VSK 04_04 - Han Chau - Ngoc Ho - Giot Le Trong Dem
VSK 04_05 - Han Chau - Ngoc Ho, Tam Doan - Ve Que Ngoai 2
VSK 04_06 - Unknown - Khanh Hoang - Thu Ve Xom Nho
VSK 04_07 - Unknown - Tam Doan - Tieng Long Ni Non
VSK 04_08 - To Thanh Son - Ngoc Ho - Chut Ky Niem Buon
VSK 04_09 - Trung Hanh - Huong Lan - Dong Doi
VSK 04_10 - The Hien - Tam Doan - Dung Anh Nhe
VSK 04_11 - Huynh Nhat Tan - Khanh Hoang - Mua Chieu Pho Nho
VSK 04_12 - Minh Ky - Tam Doan - Da Lat Hoang Hon
VSK 04_13 - Thanh Son - Ngoc Ho - Noi Buon Hoa Phuong
VSK 04_14 - Ngoc Son - Huong Lan - Nguoi Da Thay Long
VSK 04_15 - Vinh Su - Ngoc Ho, Tam Doan - Cho Doi Nua Vang Trang
VSK 04_16 - Pham Duy - Khanh Hoang - Tram Nam Ben Cu
VSK 04_17 - Trinh Lam Ngan - Tam Doan - Bao Gio Ta Gap Lai Ta
VSK 04_18 - Hoai Nam - Ngoc Ho - Thuong Tinh Nhan
VSK 04_19 - Nguyen Cu - Huong Lan - Xuan Tha Phuong
VSK 04_20 - Unknown - Khanh Hoang - Misosa Dem Cho Sang

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: PPI
#2 Posted : Saturday, April 23, 2011 9:23:00 AM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post

VSK 04_01 - Tâm Đoan - Đếm Giọt Sầu Rơi
VSK 04_02 - Khánh Hoàng - Một Thuở Đam Mê
VSK 04_03 - Hương Lan - Điệu Buồn Phương Nam
VSK 04_04 - Ngọc Hồ - Giọt Lệ Trong Đêm
VSK 04_05 - Ngọc Hồ & Tâm Đoan - Về Quê Ngọai 2
VSK 04_06 - Khánh Hoàng - Thư Về Xóm Nhỏ
VSK 04_07 - Tâm Đoan - Tiếng Lòng Nỉ Non
VSK 04_08 - Ngọc Hồ - Chút Kỹ Niệm Buồn
VSK 04_09 - Hương Lan - Dòng Đời
VSK 04_10 - Tâm Đoan - Đừng Anh Nhé
VSK 04_11 - Khánh Hoàng - Mưa Chiều Phố Nhỏ
VSK 04_12 - Tâm Đoan - Đà Lạt Hoàng Hôn
VSK 04_13 - Ngọc Hồ - Nỗi Buồn Hoa Phượng
VSK 04_14 - Hương Lan - Người Đã Thay Lòng
VSK 04_15 - Ngọc Hồ & Tâm Đoan - Chờ Đợi Nữa Vầng Trăng
VSK 04_16 - Khánh Hoàng - Trăm Năm Bến Cũ
VSK 04_17 - Tâm Đoan - Bao Giờ Ta Gặp Lại Ta
VSK 04_18 - Ngọc Hồ - Thương Tình Nhân
VSK 04_19 - Hương Lan - Xuân Tha Phương
VSK 04_20 - Khánh Hoàng - Mimosa Đêm Chờ Sáng
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice