Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

22 Pages«<202122
Options
Go to last post Go to first unread
User: SaKe
#211 Posted : Friday, October 11, 2019 7:14:23 PM(UTC)
Mộng?


Anh dấu mùa thu cũ
Hằn rõ nét chân chim
Thấy tà dương sóng dụ
Chớp mi ảnh ngộ tìm.

Ngoài cảnh giới lặng im
Hồn người thân lá cỏ
Nhẹ bẫng đầu con gió
Chừng huyễn hoặc, vô vi

Em, đừng dấu mùa thu đi
Đừng về sâu mộng cả
Ta, thiện tâm nương. cuội đá
Vạn biến. Đến là không.

Điều chi nữa mông lung ...!!!
User: SaKe
#212 Posted : Tuesday, October 22, 2019 1:27:31 AM(UTC)
Tôi nhớ em hơn các mùa vốn có
Sợ bày tỏ
Sợ mông lung!

Tôi ru em bằng năm tháng tương phùng
Hai nửa

Có khác gì đâu
Lời hứa

Thế mới hư hao.

Em như thu, đồng điệu vào
Cánh hạc

Tôi thấy mình lơ lãng

Điên chưa?!
User: SaKe
#213 Posted : Saturday, March 14, 2020 7:27:27 PM(UTC)
Em dấu mình vào nắng
Hong ấm chín lòng tôi
Mùa xuân kia bao tuổi
Mà nhớ em nghẹn lời ...
Users browsing this topic
Guest
22 Pages«<202122
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice