Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 12:04:16 AM(UTC)
USAG 03_01 - Lê Toàn - Nostalgie (Niềm Thương Nhớ)
USAG 03_02 - Christiane Lê - Après Toi
USAG 03_03 - Lê Trí - Sans Elle (Xa Em Rồi)
USAG 03_04 - Christiane Lê - Lui (Chàng)
USAG 03_05 - Alan Ái - Main Dans La Main (Tay Trong Tay)
USAG 03_06 - Christiane Lê - Histoire D'un Amour (Chuyện Tình Yêu)
USAG 03_07 - Lê Toàn - Adieu Sois Heureuse
USAG 03_08 - Lily Huệ - Bang Bang (Khi Xưa Ta Bé)
USAG 03_09 - Alan Ái - Adieu Jolie Candy (Tiễn Em Nơi Phi Trường)
USAG 03_10 - Tami Lê - La Plus Belle Pour Aller Danser
USAG 03_11 - Alan Ái - Mal
USAG 03_12 - Lê Toàn - Il Est Déjà Trop Tard
USAG 03_13 - Thanh Mai - Qui Sait (Ai Biết)
USAG 03_14 - Lê Toàn - La Nuit (Màn Đêm)
USAG 03_15 - Lê Trí - Besame Mucho (Trọn Ngày Bên Nhau)
USAG 03_16 - Ngọc Bích - La Vie En Rose (Đời Thắm Tươi)
USAG 03_17 - Lê Toàn - Si L'amour Existe Encore
USAG 03_18 - Christiane Lê - Tous Garcons Et Les Filles (Nụ Tình Xanh)
USAG 03_19 - Lê Toàn - Et Pourtant (Dẫu Sao)
USAG 03_20 - Bruce Đoàn - Aline

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:18:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice