Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: 1karaokelover
#1 Posted : Tuesday, February 21, 2012 5:06:43 PM(UTC)
cần dúp

Tkaraoke ver 1.40.095 help

bị một số bài có vấn đề
type tên bản nhạc thi ra nhưng khi type number thi không kiếm đuợc bản nhac

néu bản nào không có số 1 thì khong bị

vì bản không có số 1 thì nó không hiện số lơn ( mầu xanh ) thi khong bị

nhưng thử bai 8970 tước hết nhấn sồ1 cho no hiẹn ra số mầu xanh 0000 roi nhấn tiêp 8970 cũng vẫn không tìm ra
còn nhấn 8970 không nhấn sô 1 thì tìm ra ngay

[IMG]http://img861.imageshack.us/img861/2543/songnumbercannotbefound.jpg[/IMG]

Uploaded with ImageShack.us

Edited by user Tuesday, February 21, 2012 6:36:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: theunknown
#2 Posted : Tuesday, February 21, 2012 5:22:08 PM(UTC)
Ly do la tai vi cai so ddo khong phai so ddu'ng cua bai karaoke ddo. Cai so 8971 la cai song name cua ban "8971 Anh La Ai. Viet Khang.mkv

Ban thu generate cai song list roi thu search cai Bai Anh La Ai roi coi no' co' phai giong so^' bai ha't ban khong..
User: 1karaokelover
#3 Posted : Wednesday, February 22, 2012 8:36:49 AM(UTC)
Kiẻm tra lai thì bi mất 73 bản sau khi add them số thư tự thì bay giờ oke rồi

Cảm ơn nhiều
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice