Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:40:14 PM(UTC)
USA 15_01 - Bruce Đoàn & Hải Lý - Vui trong ngày cưới
USA 15_02 - Bruce Đoàn - Hòn vọng phu 3
USA 15_03 - Khả Tú - Một Mình
USA 15_04 - Đinh Vũ - Lời Gọi Chân Mây
USA 15_05 - Khả Tú - Em Ði Trên Cỏ Non
USA 15_06 - Kỳ Vương - Điên
USA 15_07 - Hải Lý - Từ Giã Thơ Ngây
USA 15_08 - Kỳ Vương & Khả Tú - Chợ đêm miền Tây
USA 15_09 - Thu Hương - Một ngày như mọi ngày
USA 15_10 - Hải Lý - Ngày Xưa Hoàng Thị
USA 15_11 - Thanh Đổ - Chiếc Áo Bà Ba
USA 15_12 - Hải Linh - Hang Bê Lem
USA 15_13 - Khả Tú & Bruce Đoàn - Trên nhịp cầu tre
USA 15_14 - Hải Lý - Điệu buồn dang dỡ
USA 15_15 - Bruce Doàn - Đập vỡ cây đàn
USA 15_16 - Khả Tú - Tình yêu ơi giã biệt
USA 15_17 - Bruce Doàn - Words ( Lời tình chưa nói )
USA 15_18 - Hải Lý - Mộng lành
USA 15_19 - Thanh Đổ - Bài ca kỷ niệm
USA 15_20 - Khả Tú & Bruce Đoàn - Hương Tóc Mạ Non
USA 15_21 - Bruce Doàn - Hận Đồ Bàn
USA 15_22 - Hải Lý - Gỏi gió cho mây ngàn bay
USA 15_23 - Thanh Đổ - Phượng buồn
USA 15_24 - Hằng Nga - Tình nghệ sĩ
USA 15_25 - Đinh Vũ - Thu Sầu

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:22:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 5:03:05 PM(UTC)
U Sing Along 15_01 - Bruce Đoàn & Hải Lý - Vui trong ngày cưới - rhumba
U Sing Along 15_02 - Bruce Đoàn - Hòn vọng phu 3 - traditional
U Sing Along 15_03 - Khả Tú - Một Mình - boston
U Sing Along 15_04 - Đinh Vũ - Lời Gọi Chân Mây - valse
U Sing Along 15_05 - Khả Tú - Em Ði Trên Cỏ Non - traditional
U Sing Along 15_06 - Kỳ Vương - Điên - slow rock
U Sing Along 15_07 - Hải Lý - Từ Giã Thơ Ngây - rhumba
U Sing Along 15_08 - Kỳ Vương & Khả Tú - Chợ đêm miền Tây - rhumba
U Sing Along 15_09 - Thu Hương - Một ngày như mọi ngày - slow rock
U Sing Along 15_10 - Hải Lý - Ngày Xưa Hoàng Thị - valve
U Sing Along 15_11 - Thanh Đổ - Chiếc Áo Bà Ba - rhumba
U Sing Along 15_12 - Hải Linh - Hang Bê Lem - christmas
U Sing Along 15_13 - Khả Tú & Bruce Đoàn - Trên nhịp cầu tre - rhumba
U Sing Along 15_14 - Hải Lý - Điệu buồn dang dỡ - valse
U Sing Along 15_15 - Bruce Doàn - Đập vỡ cây đàn - rhumba
U Sing Along 15_16 - Khả Tú - Tình yêu ơi giã biệt - slow
U Sing Along 15_17 - Bruce Doàn - Words ( Lời tình chưa nói ) - new wave
U Sing Along 15_18 - Hải Lý - Mộng lành - tango
U Sing Along 15_19 - Thanh Đổ - Bài ca kỷ niệm - rhumba
U Sing Along 15_20 - Khả Tú & Bruce Đoàn - Hương Tóc Mạ Non - habanera
U Sing Along 15_21 - Bruce Doàn - Hận Đồ Bàn - rhumba
U Sing Along 15_22 - Hải Lý - Gỏi gió cho mây ngàn bay - rhumba
U Sing Along 15_23 - Thanh Đổ - Phượng buồn - rhumba
U Sing Along 15_24 - Hằng Nga - Tình nghệ sĩ - slow rock
U Sing Along 15_25 - Đinh Vũ - Thu Sầu - tango
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice