Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:39:13 PM(UTC)
USA 14_01 - Bruce Doàn - Hòn vọng phu 1
USA 14_02 - Hải Lý - Hòn vọng phu 2
USA 14_03 - Bruce Doàn & Khả Tú - Lá Diêu Bông
USA 14_04 - Đinh Vũ - Lời Tình Buồn
USA 14_05 - Khả Tú - Nụ hôn bên anh
USA 14_06 - Bruce Doàn - Nhớ nhau hoài
USA 14_07 - Khả Tú - Ngày về quê cũ
USA 14_08 - Bruce Doàn - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
USA 14_09 - Jennifer Newell - Kimigasuki
USA 14_10 - Thanh Đổ - Người quên kẻ nhớ
USA 14_11 - Anh Thư - Như Cánh Vạc Bay
USA 14_12 - Lê Trí - Em Đi Rồi
USA 14_13 - Bruce Doàn & Hải Lý - Tàu Về Quê Hương
USA 14_14 - Bruce Doàn - Cô hàng nước
USA 14_15 - Anh Thư - Buồn
USA 14_16 - Lê Toàn - Sơn nữ ca
USA 14_17 - Bruce Doàn & Anh Thư - Tình Khúc Cho Em
USA 14_18 - Anh Thư - Nắng hạ
USA 14_19 - Đinh Vũ - Tuổi Xa Người
USA 14_20 - Khả Tú - Hoài niệm
USA 14_21 - Bruce Doàn - Áo em chưa mặc một lần
USA 14_22 - Anh Thư - Dấu Tình Sầu
USA 14_23 - Đinh Vũ - Dư âm
USA 14_24 - Lily Huệ & Andy Trầm - Đường về hai thôn
USA 14_25 - Phan Huỳnh Điểu - Trầu Cau

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:15:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 4:53:22 PM(UTC)
U Sing Along 14_01 - Bruce Doàn - Hòn vọng phu 1 - Marta
U Sing Along 14_02 - Hải Lý - Hòn vọng phu 2 - slow
U Sing Along 14_03 - Bruce Doàn & Khả Tú - Lá Diêu Bông - ballad
U Sing Along 14_04 - Đinh Vũ - Lời Tình Buồn - slow
U Sing Along 14_05 - Khả Tú - Nụ hôn bên anh - pop
U Sing Along 14_06 - Bruce Doàn - Nhớ nhau hoài - ballad
U Sing Along 14_07 - Khả Tú - Ngày về quê cũ - pasodoble
U Sing Along 14_08 - Bruce Doàn - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - slow
U Sing Along 14_09 - Jennifer Newell - Kimigasuki - disco
U Sing Along 14_10 - Thanh Đổ - Người quên kẻ nhớ - slow rock
U Sing Along 14_11 - Anh Thư - Như Cánh Vạc Bay - slow rock
U Sing Along 14_12 - Lê Trí - Em Đi Rồi - slow surf
U Sing Along 14_13 - Bruce Doàn & Hải Lý - Tàu Về Quê Hương - pasodoble
U Sing Along 14_14 - Bruce Doàn - Cô hàng nước - ballad
U Sing Along 14_15 - Anh Thư - Buồn - slow
U Sing Along 14_16 - Lê Toàn - Sơn nữ ca - tango
U Sing Along 14_17 - Bruce Doàn & Anh Thư - Tình Khúc Cho Em - slow
U Sing Along 14_18 - Anh Thư - Nắng hạ - slow rock
U Sing Along 14_19 - Đinh Vũ - Tuổi Xa Người - slow rock
U Sing Along 14_20 - Khả Tú - Hoài niệm - slow
U Sing Along 14_21 - Bruce Doàn - Áo em chưa mặc một lần - ballad
U Sing Along 14_22 - Anh Thư - Dấu Tình Sầu - slow
U Sing Along 14_23 - Đinh Vũ - Dư âm - slow
U Sing Along 14_24 - Lily Huệ & Andy Trầm - Đường về hai thôn - cha cha cha
U Sing Along 14_25 - Phan Huỳnh Điểu - Trầu Cau - slow
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Anubis
#3 Posted : Sunday, November 25, 2012 10:12:44 PM(UTC)
thanks tools rấy tuyệt
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice