Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:22:30 PM(UTC)
Normalized using TKT.

Quote:
USA 07_01 - Nam - Song Ngọc - Đàn Bà - Slow Rock
USA 07_02 - Nữ - Dương Thiệu Tước - Bóng Chiều Xưa - Cha Cha Cha
USA 07_03 - Nam - Unknown - Thôi Ta Xa Nhau - Slow
USA 07_04 - Nam - Tú Nhi - Trong Tầm Mắt Đời - Rhumba
USA 07_05 - Nữ - Cung Tiến - Thu Vàng - Valse
USA 07_06 - Nam - Vinh Sỹ - Đêm Lang Thang - Slow Rock
USA 07_07 - Nữ - Lam Phương - Phút Cuối - Slow Rock
USA 07_08 - Nam - Anh Thy - Hoa Biển - Cha Cha Cha
USA 07_09 - Nữ - Ngoại Quốc - Ngàn Năm Vẫn Ðợi - Rhumba
USA 07_10 - Nam - Trần Thiện Thanh - Rừng Lá Thấp - Rhumba
USA 07_11 - Nữ - Hoàng Trọng - Tiễn Bước Sang Ngang - Tango
USA 07_12 - Nam - Unknown - Những Tâm Hồn Cô Đơn - Cha Cha Cha
USA 07_13 - Nữ - Song Ngọc - Đàn Ông - Slow Rock
USA 07_14 - Nam - Nguyễn Vũ - Bài Thánh Ca Buồn - Slow Rock
USA 07_15 - Nam - Ngoại Quốc - Tiễn Em Nơi Phi Trường - Slow Rock
USA 07_16 - Nữ - Y Vân - Đêm Tái Ngộ - Slow Rock
USA 07_17 - Nam - Diên An - Vết Thương Cuối Cùng - Cha Cha Cha
USA 07_18 - Nữ - Trịnh Công Sơn - Hạ Trắng - Slow Rock
USA 07_19 - Nam - Đan Thọ - Chiều Tím - Rhumba
USA 07_20 - Nam - Unknown - Oh Mon Amour - Slow
USA 07_21 - Nữ - Ngoại Quốc - Giã Từ Tình Yêu - Slow Rock
USA 07_22 - Nam - Vũ Thành An - Bài Không Tên Cuối Cùng - Boston
USA 07_23 - Nữ - Trịnh Công Sơn - Tưỏng Rằng Đã Quên - Rhumba
USA 07_24 - Nam - Unknown - It's Just Not The Same - Slow
USA 07_25 - Nữ - Lê Hựu Hà - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Slow
USA 07_26 - Nam - Phạm Đình Chương - Mười Thương - Rhumba
USA 07_27 - Song Ca - Lê Thương - Thằng Cuội - Folk Song

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:22:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: jess
#2 Posted : Monday, November 15, 2010 8:43:49 PM(UTC)
Hi. There is one song in this disc I really like and I am wondering if you could give me the link to download it. Much appreciated. Thanks.
User: Nu_B
#3 Posted : Wednesday, May 16, 2012 7:05:31 PM(UTC)
U Sing Along 07_01 - Nam - Đàn Bà - Slow Rock
U Sing Along 07_02 - Nữ - Bóng Chiều Xưa - Cha Cha Cha
U Sing Along 07_03 - Nam - Thôi Ta Xa Nhau - Slow
U Sing Along 07_04 - Nam - Trong Tầm Mắt Đời - Rhumba
U Sing Along 07_05 - Nữ - Thu Vàng - Valse
U Sing Along 07_06 - Nam - Đêm Lang Thang - Slow Rock
U Sing Along 07_07 - Nữ - Phút Cuối - Slow Rock
U Sing Along 07_08 - Nam - Hoa Biển - Cha Cha Cha
U Sing Along 07_09 - Nữ - Ngàn Năm Vẫn Ðợi - Rhumba
U Sing Along 07_10 - Nam - Rừng Lá Thấp - Rhumba
U Sing Along 07_11 - Nữ - Tiễn Bước Sang Ngang - Tango
U Sing Along 07_12 - Nam - Những Tâm Hồn Cô Đơn - Cha Cha Cha
U Sing Along 07_13 - Nữ - Đàn Ông - Slow Rock
U Sing Along 07_14 - Nam - Bài Thánh Ca Buồn - Slow Rock
U Sing Along 07_15 - Nam - Tiễn Em Nơi Phi Trường - Slow Rock
U Sing Along 07_16 - Nữ - Đêm Tái Ngộ - Slow Rock
U Sing Along 07_17 - Nam - Vết Thương Cuối Cùng - Cha Cha Cha
U Sing Along 07_18 - Nữ - Hạ Trắng - Slow Rock
U Sing Along 07_19 - Nam - Chiều Tím - Rhumba
U Sing Along 07_20 - Nam - Oh Mon Amour - Slow
U Sing Along 07_21 - Nữ - Giã Từ Tình Yêu - Slow Rock
U Sing Along 07_22 - Nam - Bài Không Tên Cuối Cùng - Boston
U Sing Along 07_23 - Nữ - Tưỏng Rằng Đã Quên - Rhumba
U Sing Along 07_24 - Nam - It's Just Not The Same - Slow
U Sing Along 07_25 - Nữ - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Slow
U Sing Along 07_26 - Nam - Mười Thương - Rhumba
U Sing Along 07_27 - Song Ca - Thằng Cuội - Folk Song
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice