Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:20:05 PM(UTC)
Normalized using TKT.

Quote:
USA 06_01 - Nam - Canh Thân - Cô Hàng Cà Phê - Folk Song
USA 06_02 - Song Ca - Minh Kỳ - Ai Nói Với Em - Slow Rock
USA 06_03 - Nữ - Anh Bằng & Trúc Ly - Nhật Ký Của Hai Đứa Mình - Rhumba
USA 06_04 - Nam - Michel & Claude - Xa Em Rồi - Rhumba
USA 06_05 - Nam - Đỗ Lễ - Sang Ngang - Boston
USA 06_06 - Nữ - Văn Phụng - Mộng Viễn Du - Pasodoble
USA 06_07 - Nam - Trịnh Lâm Ngân - Qua Cơn Mê - Rhumba
USA 06_08 - Nam - Lam Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông - Slow Rock
USA 06_09 - Nữ - Khánh Băng - Trăng Thề - Cha Cha Cha
USA 06_10 - Nam - Trần Thiện Thanh - Tạ Từ Trong Đêm - Rhumba
USA 06_11 - Nữ - Unknown - Bao Đêm Không Ngủ - Bebop
USA 06_12 - Nam - Phạm Duy - Yêu Em Vào Cõi Chết - Slow Rock
USA 06_13 - Nữ - Dzũng Chinh - Những Đồi Hoa Sim - Rhumba
USA 06_14 - Nam - Trần Thiện Thanh - Hàn Măc Tử - Rhumba
USA 06_15 - Nữ - Ngoại Quốc - Vắng Bóng Người Yêu - Rhumba
USA 06_16 - Nam - Trịnh Công Sơn - Một Cõi Đi Về - Slow Rock
USA 06_17 - Song Ca - Lam Phương - Tình Bơ Vơ - Slow Rock
USA 06_18 - Nữ - Lê Dinh - Thương Đời Hoa - Tango
USA 06_19 - Nam - Phạm Đình Chương - Thuở Ban Đầu - Rhumba
USA 06_20 - Nam - Unknown - Tay Trong Tay - Slow Rock
USA 06_21 - Nữ - Anh Việt Thu - Hai Vì Sao Lạc - Rhumba
USA 06_22 - Nam - Ngô Thụy Miên - Từ Giọng Hát Em - Slow Rock
USA 06_23 - Nữ - Ngoại Quốc (Pháp) - Tình Yêu Đắm Say - Rhumba
USA 06_24 - Nam - Phạm Duy - Mùa Thu Chết - Slow Rock
USA 06_25 - Song Ca - Văn Phụng - Ô Mê Ly! - Folk Song
USA 06_26 - Nam - Cung Tiến - Hương Xưa - Slow

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:21:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: spaceship
#2 Posted : Wednesday, October 06, 2010 1:12:34 PM(UTC)
Edited without too many hypens :) (Tkaraoke will read it wrong)

USA 06_01 - Canh Thân - Cô Hàng Cà Phê
USA 06_02 - Minh Kỳ - Ai Nói Với Em
USA 06_03 - Anh Bằng & Trúc Ly - Nhật Ký Của Hai Đứa Mình
USA 06_04 - Michel & Claude - Xa Em Rồi
USA 06_05 - Đỗ Lễ - Sang Ngang
USA 06_06 - Văn Phụng - Mộng Viễn Du
USA 06_07 - Trịnh Lâm Ngân - Qua Cơn Mê
USA 06_08 - Lam Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông
USA 06_09 - Khánh Băng - Trăng Thề
USA 06_10 - Trần Thiện Thanh - Tạ Từ Trong Đêm
USA 06_11 - Unknown - Bao Đêm Không Ngủ
USA 06_12 - Phạm Duy - Yêu Em Vào Cõi Chết
USA 06_13 - Dzũng Chinh - Những Đồi Hoa Sim
USA 06_14 - Trần Thiện Thanh - Hàn Măc Tử
USA 06_15 - Ngoại Quốc - Vắng Bóng Người Yêu
USA 06_16 - Trịnh Công Sơn - Một Cõi Đi Về
USA 06_17 - Lam Phương - Tình Bơ Vơ
USA 06_18 - Lê Dinh - Thương Đời Hoa
USA 06_19 - Phạm Đình Chương - Thuở Ban Đầu
USA 06_20 - Unknown - Tay Trong Tay
USA 06_21 - Anh Việt Thu - Hai Vì Sao Lạc
USA 06_22 - Ngô Thụy Miên - Từ Giọng Hát Em
USA 06_23 - Ngoại Quốc (Pháp) - Tình Yêu Đắm Say
USA 06_24 - Phạm Duy - Mùa Thu Chết
USA 06_25 - Văn Phụng - Ô Mê Ly!
USA 06_26 - Cung Tiến - Hương Xưa
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, October 06, 2010 1:15:58 PM(UTC)
spaceship wrote:
Edited without too many hypens :) (Tkaraoke will read it wrong)

Not if you provide the correct TKSNS file. Ask HT for it here.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TinhXanh
#4 Posted : Monday, January 03, 2011 4:54:31 PM(UTC)
cam on rat nhieu. sao minh khong thay LINK DE DOUNLOAD???
User: Nu_B
#5 Posted : Wednesday, May 16, 2012 7:00:51 PM(UTC)
U Sing Along 06_01 - Nam Cô Hàng Cà Phê - Folk Song
U Sing Along 06_02 - Song Ca - Ai Nói Với Em - Slow Rock
U Sing Along 06_03 - Nữ - Nhật Ký Của Hai Đứa Mình - Rhumba
U Sing Along 06_04 - Nam - Xa Em Rồi - Rhumba
U Sing Along 06_05 - Nam - Sang Ngang - Boston
U Sing Along 06_06 - Nữ - Mộng Viễn Du - Pasodoble
U Sing Along 06_07 - Nam - Qua Cơn Mê - Rhumba
U Sing Along 06_08 - Nam - Tình Chết Theo Mùa Ðông - Slow Rock
U Sing Along 06_09 - Nữ - Trăng Thề - Cha Cha Cha
U Sing Along 06_10 - Nam - Tạ Từ Trong Đêm - Rhumba
U Sing Along 06_11 - Nữ - Bao Đêm Không Ngủ - Bebop
U Sing Along 06_12 - Nam - Yêu Em Vào Cõi Chết - Slow Rock
U Sing Along 06_13 - Nữ - Những Đồi Hoa Sim - Rhumba
U Sing Along 06_14 - Nam - Hàn Măc Tử - Rhumba
U Sing Along 06_15 - Nữ - Vắng Bóng Người Yêu - Rhumba
U Sing Along 06_16 - Nam - Một Cõi Đi Về - Slow Rock
U Sing Along 06_17 - Song Ca - Tình Bơ Vơ - Slow Rock
U Sing Along 06_18 - Nữ - Thương Đời Hoa - Tango
U Sing Along 06_19 - Nam - Thuở Ban Đầu - Rhumba
U Sing Along 06_20 - Nam - Tay Trong Tay - Slow Rock
U Sing Along 06_21 - Nữ - Hai Vì Sao Lạc - Rhumba
U Sing Along 06_22 - Nam - Từ Giọng Hát Em - Slow Rock
U Sing Along 06_23 - Nữ - Tình Yêu Đắm Say - Rhumba
U Sing Along 06_24 - Nam - Mùa Thu Chết - Slow Rock
U Sing Along 06_25 - Song Ca - Ô Mê Ly! - Folk Song
U Sing Along 06_26 - Nam - Hương Xưa - Slow
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: tson3k
#6 Posted : Wednesday, July 13, 2016 7:07:55 PM(UTC)
Cam on nhieu. Cho minh link voi ban hien.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice