Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: CharlieH
#1 Posted : Wednesday, December 07, 2011 10:42:15 PM(UTC)
Diễm Xưa 108 - Thuở Ban Đầu

Diễm Xưa 108_01 - Vũ Khanh - Ước Thầm
Diễm Xưa 108_02 - Ý Lan - Có xót xa đưa
Diễm Xưa 108_03 - Sĩ Phú - Em đến thăm anh một chiều mưa
Diễm Xưa 108_04 - Vũ Khanh, Ngọc Lan - Con quỳ lạy Chúa trên trời
Diễm Xưa 108_05 - Trịnh Vĩnh Trinh - Nhớ mùa thu Hà Nội
Diễm Xưa 108_06 - Hoàng Nam - Tình yêu đến trong giã từ
Diễm Xưa 108_07 - Tuấn Ngọc - Unchanged melody
Diễm Xưa 108_08 - Vũ Khanh - Rung khúc tình sầu
Diễm Xưa 108_09 - La Sương Sương - Chia tay hoàng hôn
Diễm Xưa 108_10 - Ý Lan - Tuổi thần tiên
Diễm Xưa 108_11 - Vũ Khanh - Mưa bong bóng
Diễm Xưa 108_12 - Vũ Khanh, Ý Lan - Em ngủ trong một mùa đông
Diễm Xưa 108_13 - La Sương Sương, Nhật Trung - 18 Yêu kiều
Diễm Xưa 108_14 - Thanh Hà - Đêm nay em thấy cô đơn
Diễm Xưa 108_15 - Vũ Khanh - Gần như niềm tuyệt vọng
Diễm Xưa 108_16 - Sĩ Phú - Hương xưa
Diễm Xưa 108_17 - Ý Lan - Nỗi buồn
Diễm Xưa 108_18 - Vũ Khanh - Thuở ban đầu
Diễm Xưa 108_19 - Trịnh Vĩnh Trinh - Có một ngày như thế
Diễm Xưa 108_20 - Vũ Khanh - Vĩnh biệt Giao Châu

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:06:23 AM(UTC)  | Reason: Corrected symbol "-" between fileds

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice