Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Sunday, October 23, 2011 8:01:50 PM(UTC)
Các bạn có thể đổi tên hiển thị của mình mà không cần đổi tên đăng nhập của mình.

Để đổi tên hiển thì, làm theo bước sau:
1. Login vào Lyrics DB dùng tên đăng nhập của mình
2. Bấm vào tài khoản
3. Chọn Cá nhân tab
4. Bấm vào Đổi tên hiển thị
5. Đánh tên mới vào box
6. Bấm vào nút Đổi tên hiển thị
UserPostedImage

Notes:
1. Không được ngắn hơn 3 ký tự hoặc dài hơn 30 ký tự
2. Không được có các ký tự đặt biệt ngoài A -> Z, 0 -> 9, hoặc các chử cái tiếng Việt
3. Để tránh nhầm lẫn, bạn không nên lấy tên của một thành viên khác làm tên hiển thị của mình. Ai cố tình dùng tên thành viên khác làm tên hiển thị của mình sẽ bị các MOD xét xử!
User: Tuyết Thảo
#2 Posted : Sunday, October 23, 2011 9:33:26 PM(UTC)
Checkzz xong goaiizz ddi razz ........ [laugh] [laugh]
UserPostedImage
User: hoanghac
#3 Posted : Thursday, August 01, 2013 12:08:22 AM(UTC)
mới check rồi bạn ơi
User: Hát Vu Vơ
#4 Posted : Sunday, November 23, 2014 7:03:50 AM(UTC)
[biggrin] Cái này hay quá. Muốn làm Bắng Kiều cũng được [flapper]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice