Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: thinh
#1 Posted : Tuesday, August 09, 2011 5:01:25 PM(UTC)
YE 058_01 - Bảo Thy - Baby Xin Đừng Quay Gót
YE 058_02 - Thanh Thảo - Đã Không Yêu Thì Thôi
YE 058_03 - Duy Mạnh & Uyên Trang - Tình Như Chim Bao
YE 058_04 - Khaly -Vậy Thì Anh Về Đi
YE 058_05 - Hoàng Châu - Tin Nhắn SOS
YE 058_06 - Cẩm Ly - Em Sẽ Quên Người Ơi
YE 058_07 - Tố Như - Chuyện Gì Đến Rồi Cũng Sẽ Đến
YE 058_08 - Đăng Khôi & Lệ Quyên - Tình Cũ Đã Qua
YE 058_09 - Hồ Quỳnh Hương - Đêm Hoang Dã
YE 058_10 - Khánh Ngọc - Thu Ca
YE 058_11 - Sơn Ca - Một Ngàn Lý Do Anh Đặt Ra
YE 058_12 - Phạm Thanh Thảo & Vĩnh Thuyên Kim - Hai Người Cùng Cảnh Ngộ
YE 058_13 - Hồ Quỳnh Hương - Còn Mãi Niềm Đau
YE 058_14 - Uyên Trang - Đổi Đời
YE 058_15 - Cẩm Ly - Có Biết Không Anh
YE 058_16 - Bảo Thy - Khóc Thêm Lần Nữa
YE 058_17 - Cẩm Ly - Đêm Có Mưa Rơi
YE 058_18 - Vĩnh Thuyên Kim - Con Trai Là Thế
YE 058_19 - Uyên Trang - Yêu Nhau Chưa Chắc Sống Cùng Nhau
YE 058_20 - Tố Như - Không Còn Yêu Đừng Thương Hại Tôi
YE 058_21 - Thanh Thảo - Linh Hồn Giọt Nước Mắt
YE 058_22 - Nguyễn Phi Hùng & Sơn Ca - Con Trai Đâu Phải Như Vậy Đâu
YE 058_23 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Ảo Ảnh
YE 058_24 - Khánh Ngọc & Lê Dũng - Tình Đầu Tình Cuối
YE 058_25 - Khaly - Đừng Về Đây Gieo Nỗi Đau
YE 058_26 - Minh Hà - Đêm
YE 058_27 - Bằng Cường & Nhật Kim Anh - Lời Yêu
YE 058_28 - Châu Ngọc Linh - Có Bao Giờ Anh Biết
YE 058_29 - Hồ Quỳnh Hương - Giấc Mơ Ngày Xưa
YE 058_30 - Khaly - Hỏi Anh Có Buồn Không
YE 058_31 - Nhật Tinh Anh - Tiễn Đưa
YE 058_32 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Lời Cuối Cho Em
YE 058_33 - Sơn Ca - Con Trai Miền Tây
YE 058_34 - Thanh Thảo - Người Ra Đi Người Ở Lại
YE 058_35 - Tố Như - Dễ Gì Quên
YE 058_36 - Uyên Trang - Giọt Lệ Sầu
YE 058_37 - Vĩnh Thuyên Kim & Nhóm Huyền Thoại - Huyền Thoại Tình Yêu
YE 058_38 - Cẩm Ly - Đợi Em Tan Trường
YE 058_39 - Hồ Quỳnh Hương - Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau
YE 058_40 - Bảo Thy - Kỷ Niệm Trường Xưa

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:14:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: alexfong
#2 Posted : Friday, October 21, 2011 4:32:26 AM(UTC)
Originally Posted by: thinh Go to Quoted Post
YE 058_01 - Bảo Thy - Baby Xin Đừng Quay Gót
YE 058_02 - Thanh Thảo - Đã Không Yêu Thì Thôi
YE 058_03 - Duy Mạnh & Uyên Trang - Tình Như Chim Bao
YE 058_04 - Khaly -Vậy Thì Anh Về Đi
YE 058_05 - Hoàng Châu - Tin Nhắn SOS
YE 058_06 - Cẩm Ly - Em Sẽ Quên Người Ơi
YE 058_07 - Tố Như - Chuyện Gì Đến Rồi Cũng Sẽ Đến
YE 058_08 - Đăng Khôi & Lệ Quyên - Tình Cũ Đã Qua
YE 058_09 - Hồ Quỳnh Hương - Đêm Hoang Dã
YE 058_10 - Khánh Ngọc - Thu Ca
YE 058_11 - Sơn Ca - Một Ngàn Lý Do Anh Đặt Ra
YE 058_12 - Phạm Thanh Thảo & Vĩnh Thuyên Kim - Hai Người Cùng Cảnh Ngộ
YE 058_13 - Hồ Quỳnh Hương - Còn Mãi Niềm Đau
YE 058_14 - Uyên Trang - Đổi Đời
YE 058_15 - Cẩm Ly - Có Biết Không Anh
YE 058_16 - Bảo Thy - Khóc Thêm Lần Nữa
YE 058_17 - Cẩm Ly - Đêm Có Mưa Rơi
YE 058_18 - Vĩnh Thuyên Kim - Con Trai Là Thế
YE 058_19 - Uyên Trang - Yêu Nhau Chưa Chắc Sống Cùng Nhau
YE 058_20 - Tố Như - Không Còn Yêu Đừng Thương Hại Tôi
YE 058_21 - Thanh Thảo - Linh Hồn Giọt Nước Mắt
YE 058_22 - Nguyễn Phi Hùng & Sơn Ca - Con Trai Đâu Phải Như Vậy Đâu
YE 058_23 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Ảo Ảnh
YE 058_24 - Khánh Ngọc & Lê Dũng - Tình Đầu Tình Cuối
YE 058_25 - Khaly - Đừng Về Đây Gieo Nỗi Đau
YE 058_26 - Minh Hà - Đêm
YE 058_27 - Bằng Cường & Nhật Kim Anh - Lời Yêu
YE 058_28 - Châu Ngọc Linh - Có Bao Giờ Anh Biết
YE 058_29 - Hồ Quỳnh Hương - Giấc Mơ Ngày Xưa
YE 058_30 - Khaly - Hỏi Anh Có Buồn Không
YE 058_31 - Nhật Tinh Anh - Tiễn Đưa
YE 058_32 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Lời Cuối Cho Em
YE 058_33 - Sơn Ca - Con Trai Miền Tây
YE 058_34 - Thanh Thảo - Người Ra Đi Người Ở Lại
YE 058_35 - Tố Như - Dễ Gì Quên
YE 058_36 - Uyên Trang - Giọt Lệ Sầu
YE 058_37 - Vĩnh Thuyên Kim & Nhóm Huyền Thoại - Huyền Thoại Tình Yêu
YE 058_38 - Cẩm Ly - Đợi Em Tan Trường
YE 058_39 - Hồ Quỳnh Hương - Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau
YE 058_40 - Bảo Thy - Kỷ Niệm Trường Xưa

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice