Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: thinh
#1 Posted : Sunday, July 31, 2011 6:25:21 PM(UTC)
YE 029_01 - Quang Dũng - Câu Chuyện Tình Tôi
YE 029_02 - Quang Dũng - Ta
YE 029_03 - Quang Dũng - Ngày Hôm Qua Là Thế
YE 029_04 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Tình Đầu Tình Cuối
YE 029_05 - Quang Dũng - Trái Tim Dại Khờ
YE 029_06 - Quang Dũng - Đánh Rơi Bên Hồ
YE 029_07 - Quang Dũng - Đến Bao Giờ
YE 029_08 - Quang Dũng - Giao Mùa
YE 029_09 - Quang Dũng - Cõi Yêu Người
YE 029_10 - Quang Dũng - Cỏ Hoang
YE 029_11 - Quang Dũng - Chuyện Cùa Tôi
YE 029_12 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Anh Muốn Nói Yêu Em
YE 029_13 - Quang Dũng - Trăng Mờ Bên Suối
YE 029_14 - Quang Dũng - Thưong Nhau Ngày Mưa
YE 029_15 - Quang Dũng - Lá Đổ Muôn Chiều
YE 029_16 - Quang Dũng - Hạ Trắng
YE 029_17 - Quang Dũng - Em Tuyệt Vời
YE 029_18 - Quang Dũng - Ca Dao Mẹ
YE 029_19 - Quang Dũng - Anh Sẽ Đến
YE 029_20 - Quang Dũng - Anh Xin Làm Cỏ Dại
YE 029_21 - Quang Dũng - Ảo Ảnh
YE 029_22 - Quang Dũng - Biển Nghìn Thu Ở Lại
YE 029_23 - Quang Dũng - Chuyện Ngày Xưa
YE 029_24 - Quang Dũng - Chuyện Tình Mùa Đông
YE 029_25 - Quang Dũng - Vẽ Bằng Màu Tình Yêu
YE 029_26 - Quang Dũng - Tiếc Thu
YE 029_27 - Quang Dũng - Thu Hát Cho Người
YE 029_28 - Quang Dũng - Mê Khúc
YE 029_29 - Quang Dũng - Ru Ta Ngậm Ngùi
YE 029_30 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Hoài Niệm Dấu Yêu

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:17:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, August 08, 2011 2:47:52 AM(UTC)
YE 029_01 - Quang Dũng - Câu Chuyện Tình Tôi
YE 029_02 - Quang Dũng - Ta
YE 029_03 - Quang Dũng - Ngày Hôm Qua Là Thế
YE 029_04 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Tình Đầu Tình Cuối
YE 029_05 - Quang Dũng - Trái Tim Dại Khờ
YE 029_06 - Quang Dũng - Đánh Rơi Bên Hồ
YE 029_07 - Quang Dũng - Đến Bao Giờ
YE 029_08 - Quang Dũng - Giao Mùa
YE 029_09 - Quang Dũng - Cõi Yêu Người
YE 029_10 - Quang Dũng - Cỏ Hoang
YE 029_11 - Quang Dũng - Chuyện Của Tôi
YE 029_12 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Anh Muốn Nói Yêu Em
YE 029_13 - Quang Dũng - Trăng Mờ Bên Suối
YE 029_14 - Quang Dũng - Thưong Nhau Ngày Mưa
YE 029_15 - Quang Dũng - Lá Đổ Muôn Chiều
YE 029_16 - Quang Dũng - Hạ Trắng
YE 029_17 - Quang Dũng - Em Tuyệt Vời
YE 029_18 - Quang Dũng - Ca Dao Mẹ
YE 029_19 - Quang Dũng - Anh Sẽ Đến
YE 029_20 - Quang Dũng - Anh Xin Làm Cỏ Dại
YE 029_21 - Quang Dũng - Ảo Ảnh
YE 029_22 - Quang Dũng - Biển Nghìn Thu Ở Lại
YE 029_23 - Quang Dũng - Chuyện Ngày Xưa
YE 029_24 - Quang Dũng - Chuyện Tình Mùa Đông
YE 029_25 - Quang Dũng - Vẽ Bằng Màu Tình Yêu
YE 029_26 - Quang Dũng - Tiếc Thu
YE 029_27 - Quang Dũng - Thu Hát Cho Người
YE 029_28 - Quang Dũng - Mê Khúc
YE 029_29 - Quang Dũng - Ru Ta Ngậm Ngùi
YE 029_30 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Hoài Niệm Dấu Yêu
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice