Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ngày Nắng Mới
#1 Posted : Thursday, July 21, 2011 5:22:05 AM(UTC)
Diễm Xưa 118 - Ước Ao

Diễm Xưa 118_01 - Vũ Khanh - Tâm Sự Kẻ Xa Quê
Diễm Xưa 118_02 - Thanh Hà - Những Chiều Không Có Em
Diễm Xưa 118_03 - Vũ Khanh & Ý Lan - Niệm Khúc Cuối & Hoa Học Trò
Diễm Xưa 118_04 - Vũ Khanh - Nhớ Em Hà Nội
Diễm Xưa 118_05 - Tuấn Ngọc - Muôn Đời Chỉ Yêu Người Thôi
Diễm Xưa 118_06 - Vũ Khanh & La Sương Sương - Giã Từ Quạnh Hiu
Diễm Xưa 118_07 - Thanh Hà - Ở Lại
Diễm Xưa 118_08 - Vũ Khanh - Cuộc Tình Phôi Pha
Diễm Xưa 118_09 - Vũ Khanh - Tiếng Hát Con Tim
Diễm Xưa 118_10 - Thanh Thủy - Ru Em Bằng Tiếng Sóng
Diễm Xưa 118_11 - Hoàng Sơn - Say
Diễm Xưa 118_12 - Thanh Thủy - Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng
Diễm Xưa 118_13 - Vũ Khanh - Mưa Trong Lòng
Diễm Xưa 118_14 - Thanh Hà - Mặt Trời Buồn
Diễm Xưa 118_15 - La Sương Sương - Hà Nội Mùa Lá Bay
Diễm Xưa 118_16 - Vũ Khanh - Một Cõi Đi Về
Diễm Xưa 118_17 - La Sương Sương - Đừng Nói Yêu Em Đêm Nay
Diễm Xưa 118_18 - Vũ Khanh - Tiếng Hát Sao Đêm
Diễm Xưa 118_19 - Vũ Khanh - Ước Ao
Diễm Xưa 118_20 - Vũ Khanh - Râu Úa

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:06:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Newwave
#2 Posted : Tuesday, November 08, 2011 9:46:39 PM(UTC)
Xin link download, cam on nhieu
User: Newwave
#3 Posted : Wednesday, November 16, 2011 6:28:40 PM(UTC)
thanh that cam on
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice