Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: umc
#1 Posted : Saturday, July 09, 2011 5:36:15 PM(UTC)
PC1 tui chạy 1x 2TB drive with 2 partitions, storage and windows. tui create 1 main folder để chứa nhạc, trong main folder có 1 sub-folder chứa cả đống nhạc. tui generate cái list nhạc. everything is all set here. problem is PC2

PC2 tui chạy 2x 1TB drives. mỗi drive tui chứa 1 folder vì bự quá không chứa hết trên 1 drive. tui copy cái sub-folder của PC1 qua 1 drive của PC2 còn main folder của PC1 chứa ở drive còn lại nhưng song number nó không match với cái list của PC1. tui nghĩ vấn đề là do PC1 chỉ có 1 main folder duy nhất nên không sao. tui thử move cái sub-folder ra bên ngoài, nghĩa là tui có 2 separate folders nhưng song number nó vẫn match good.

không lẽ 2 individual drives khác với 1 drive with 2 partitions?
User: thichduthu
#2 Posted : Saturday, July 09, 2011 6:27:13 PM(UTC)
do not understand the way you manage your files

Originally Posted by: umc Go to Quoted Post
PC1 tui chạy 1x 2TB drive with 2 partitions, storage and windows. tui create 1 main folder để chứa nhạc, trong main folder có 1 sub-folder chứa cả đống nhạc. tui generate cái list nhạc. everything is all set here. problem is PC2

PC2 tui chạy 2x 1TB drives. mỗi drive tui chứa 1 folder vì bự quá không chứa hết trên 1 drive. tui copy cái sub-folder của PC1 qua 1 drive của PC2 còn main folder của PC1 chứa ở drive còn lại nhưng song number nó không match với cái list của PC1. tui nghĩ vấn đề là do PC1 chỉ có 1 main folder duy nhất nên không sao. tui thử move cái sub-folder ra bên ngoài, nghĩa là tui có 2 separate folders nhưng song number nó vẫn match good.

không lẽ 2 individual drives khác với 1 drive with 2 partitions?

01V96CVM Yamaha Mixer
QSC K12
QSC KSub
Yorkville NX250
Yorkville EF500P
Line 6 XD-V75 Digital Wireless
Rode NT1-A condenser mic
Samson Airline 77 wireless headset
Voicelive 2
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, July 09, 2011 6:31:07 PM(UTC)
Dùng Windows to mount your physical drive (2nd drive) as a folder of the first drive.

Example:
Drive 1: Mount as D:\
Drive 2 mount on D:\2ndDrive\
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: umc
#4 Posted : Saturday, July 09, 2011 6:48:27 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Dùng Windows to mount your physical drive (2nd drive) as a folder of the first drive.

Example:
Drive 1: Mount as D:\
Drive 2 mount on D:\2ndDrive\

you're the best. i'm all set now
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice