Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Jetli
#1 Posted : Saturday, July 02, 2011 6:45:44 AM(UTC)
Chao cac ban ! Minh Muon Doi Audiospur cua dang Avi nhung khong biet doi. chanh han nhu hat o audiospur 1 con karaoke o spur 2.
nho may su ühu chi dum . cam pn cac ban nhieu.
User: dkaraoke
#2 Posted : Saturday, July 02, 2011 9:25:46 AM(UTC)
Originally Posted by: Jetli Go to Quoted Post
Chao cac ban ! Minh Muon Doi Audiospur cua dang Avi nhung khong biet doi. chanh han nhu hat o audiospur 1 con karaoke o spur 2.
nho may su ühu chi dum . cam pn cac ban nhieu.

Mình có trả lời ở đây rồi nè bạn, mà lần sau nếu được bạn cố gắng nói tiếng Việt hay tiếng Anh chứ tiếng Thụy Điển (Swedish) như audio spur và kanal thì ko mấy ai hiểu để giúp đâu bạn. : )
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice