Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: xlarge
#1 Posted : Thursday, June 30, 2011 3:16:36 AM(UTC)
UserPostedImage

DL 2 files trong Asia karaoke 48, một file lúc đầu browse nó cũng nói no file, làm đi làm lại vài lần thì unzip được .Còn lại 1 file nằm trong folder TKT Zip mà nó cứ nói Found 0 zip file, không biết còn sai phần nào, có ai please help
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, June 30, 2011 7:36:43 AM(UTC)
Check extension của file có phải là zip hay không? Right-click on the file and select properties. Có thì đưa screenshot vào đây xem thử.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: chuyenurl
#3 Posted : Monday, July 11, 2011 7:46:14 PM(UTC)
TKaraoke thật tuyệt vời! thanks anh!

Edited by user Monday, July 11, 2011 7:48:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: andytommy9
#4 Posted : Wednesday, May 23, 2012 8:52:44 PM(UTC)
minh download tkaraoke xong .mo ra no khong thay nhac ben hard drive .ban lam on chi dum cach nao de thay nhac de hat .cam on nhieu
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice