Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: vndesire
#1 Posted : Saturday, May 28, 2011 8:50:29 AM(UTC)
Kiếm hoài không có song list, nên tự làm 1 cái luôn. Nếu có ACE nào post rồi thì MOD làm ơn del dùm.

YE 85_01 - Duyen So Cam Ca - Uyen Trang
YE 85_02 - Neu Co Lo Xa Lia Nhau - Tuan Hung
YE 85_03 - Mot Vong Trai Dat - Minh Hang
YE 85_04 - Dua Chi Tinh Yeu- Uyen Trang
YE 85_05 - Cau Vong Khuyet - Tuan Hung
YE 85_06 - Nguoi Vo Hinh - Minh Hang
YE 85_07 - Roi Ngay Mai Se Den - Uyen Trang
YE 85_08 - Biet Tim Dau- Tuan Hung
YE 85_09 - Yeu Lam Anh - Minh Hang
YE 85_10 - Em Biet Minh Da Sai - Uyen Trang
YE 85_11 - Van Nho- Tuan Hung
YE 85_12 - Chia Doi Mot Trai Tim - Minh Hang
YE 85_13 - Anh Se Co Gang Hon - Uyen Trang
YE 85_14 - Thien Duong Khong Loi - Tuan Hung
YE 85_15 - Den Gio Phut Nay - Minh Hang
YE 85_16 - Tinh Da Lang Quen - Uyen Trang
YE 85_17 - Nguoi Tinh Tram Nam - Tuan Hung
YE 85_18 - Nguoi Dien Yeu - Minh Hang
YE 85_19 - Neu Yeu Nhau Ca Hai Deu Co Loi - Uyen Trang
YE 85_20 - Di Vang Cuoc Tinh - Tuan Hung
YE 85_21 - Thoi Hay De Toi Binh Yen - Uyen Trang
YE 85_22 - Roi Mai Thuc Giac - Tuan Hung
YE 85_23 - Loi Tai Ai - Uyen Tran
YE 85_24 - Tinh La Gi - Tuan Hung
YE 85_25 - Canh Dong Tuyet - Minh Hang
YE 85_26 - Tu Khuc Mua Dong - Tuan Hung
YE 85_27 - Hay Noi Voi Em Loi Chia Tay - Uyen Trang
YE 85_28 - Dau Vet Hat - Tuan Hung
YE 85_29 - Anh Quen Dieu Ly - Uyen Trang
YE 85_30 - Mat Troi Trong Dem - Tuan Hung

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:18:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: ngoclam79
#2 Posted : Sunday, June 19, 2011 7:50:48 PM(UTC)
Originally Posted by: vndesire Go to Quoted Post
Kiếm hoài không có song list, nên tự làm 1 cái luôn. Nếu có ACE nào post rồi thì MOD làm ơn del dùm.

YE 85_01 - Duyen So Cam Ca - Uyen Trang
YE 85_02 - Neu Co Lo Xa Lia Nhau - Tuan Hung
YE 85_03 - Mot Vong Trai Dat - Minh Hang
YE 85_04 - Dua Chi Tinh Yeu- Uyen Trang
YE 85_05 - Cau Vong Khuyet - Tuan Hung
YE 85_06 - Nguoi Vo Hinh - Minh Hang
YE 85_07 - Roi Ngay Mai Se Den - Uyen Trang
YE 85_08 - Biet Tim Dau- Tuan Hung
YE 85_09 - Yeu Lam Anh - Minh Hang
YE 85_10 - Em Biet Minh Da Sai - Uyen Trang
YE 85_11 - Van Nho- Tuan Hung
YE 85_12 - Chia Doi Mot Trai Tim - Minh Hang
YE 85_13 - Anh Se Co Gang Hon - Uyen Trang
YE 85_14 - Thien Duong Khong Loi - Tuan Hung
YE 85_15 - Den Gio Phut Nay - Minh Hang
YE 85_16 - Tinh Da Lang Quen - Uyen Trang
YE 85_17 - Nguoi Tinh Tram Nam - Tuan Hung
YE 85_18 - Nguoi Dien Yeu - Minh Hang
YE 85_19 - Neu Yeu Nhau Ca Hai Deu Co Loi - Uyen Trang
YE 85_20 - Di Vang Cuoc Tinh - Tuan Hung
YE 85_21 - Thoi Hay De Toi Binh Yen - Uyen Trang
YE 85_22 - Roi Mai Thuc Giac - Tuan Hung
YE 85_23 - Loi Tai Ai - Uyen Tran
YE 85_24 - Tinh La Gi - Tuan Hung
YE 85_25 - Canh Dong Tuyet - Minh Hang
YE 85_26 - Tu Khuc Mua Dong - Tuan Hung
YE 85_27 - Hay Noi Voi Em Loi Chia Tay - Uyen Trang
YE 85_28 - Dau Vet Hat - Tuan Hung
YE 85_29 - Anh Quen Dieu Ly - Uyen Trang
YE 85_30 - Mat Troi Trong Dem - Tuan HungAnh/chi co link cua list karaoke nay kg? cho em xinh nhe! Thank you....
User: vndesire
#3 Posted : Sunday, June 19, 2011 8:12:11 PM(UTC)
bạn chịu khó kiếm trong forum hay la Google đi. Mình Google thấy có nhiều link lắm.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice