Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:47:55 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 2: Lầm

PBN Karaoke 02_01 - Elvis Phương& Duy Quang& Tuấn Ngọc& Anh Khoa - LK: Hát Cho Ngày Hôm Nay
PBN Karaoke 02_02 - Ái Vân - Trăng Sáng Vườn Chè
PBN Karaoke 02_03 - Dalena - Mưa Trên Biển Vắng
PBN Karaoke 02_04 - Hương Lan - Chiếc Áo Bà Ba
PBN Karaoke 02_05 - Elvis Phương - Dư Âm
PBN Karaoke 02_06 - Mỹ Lan - Yêu
PBN Karaoke 02_07 - Anh Khoa - Em Ðến Thăm Anh Ðêm 30
PBN Karaoke 02_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ
PBN Karaoke 02_09 - Tuấn Ngọc - Cho Lần Cuối
PBN Karaoke 02_10 - Ngọc Huệ& Don Ho& Hằng Nga& Duy Hạnh& Lilian - LK Lạnh Trọn Ðêm Müa
PBN Karaoke 02_11 - Phi Khanh - Ðôi Ngã Chia Ly
PBN Karaoke 02_12 - Hương Lan & Thái Châu - Lâu Đài Tình Ái
PBN Karaoke 02_13 - Ý Lan - Yêu Và Mơ
PBN Karaoke 02_14 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Thiên Duyên Tiền Định
PBN Karaoke 02_15 - Nguyễn Hưng - Lầm
PBN Karaoke 02_16 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Anh Về Với Em
PBN Karaoke 02_17 - Henry Chúc - Just Walk Away
PBN Karaoke 02_18 - Ngọc Thủy - Hạnh Phúc Bất Chợt
PBN Karaoke 02_19 - Elvis Phương & Ái Vân - Tát Nước Đầu Đình
PBN Karaoke 02_20 - Hương Lan - Chuyện Hợp Tan

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:36:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Franklin_Nguyen
#2 Posted : Friday, August 06, 2010 9:57:39 PM(UTC)
Lam sao de download Thuy Nga Karaoke?. Lam on giup minh voi. cam on cac ban
User: tUyET dEn
#3 Posted : Friday, August 06, 2010 10:56:13 PM(UTC)
this is just song list....
there's no link to DL here...

...

User: ptran3014
#4 Posted : Thursday, March 13, 2014 10:57:59 PM(UTC)
PBNK 02_01 - Elvis Phương& Duy Quang& Tuấn Ngọc& Anh Khoa - LK: Hát Cho Ngày Hôm Qua
PBNK 02_02 - Ái Vân - Trăng Sáng Vườn Chè
PBNK 02_03 - Dalena - Mưa Trên Biển Vắng
PBNK 02_04 - Hương Lan - Chiếc Áo Bà Ba
PBNK 02_05 - Elvis Phương - Dư Âm
PBNK 02_06 - Mỹ Lan - Yêu
PBNK 02_07 - Anh Khoa - Em Ðến Thăm Anh Ðêm 30
PBNK 02_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ
PBNK 02_09 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Cho Lần Cuối
PBNK 02_10 - Ngọc Huệ, Don Hồ, Hằng Nga, Duy Hạnh, Lilian - LK Lạnh Trọn Ðêm Mưa
PBNK 02_11 - Phi Khanh - Ðôi Ngã Chia Ly
PBNK 02_12 - Hương Lan & Thái Châu - Lâu Đài Tình Ái
PBNK 02_13 - Ý Lan - Yêu và Mơ
PBNK 02_14 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Thiên Duyên Tiền Định
PBNK 02_15 - Nguyễn Hưng - Lầm
PBNK 02_16 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Anh Về Với Em
PBNK 02_17 - Henry Chúc - Just Walk Away
PBNK 02_18 - Ngọc Thủy - Hạnh Phúc Bất Chợt
PBNK 02_19 - Elvis Phương & Ái Vân - Tát Nước Đầu Đình
PBNK 02_20 - Hương Lan - Chuyện Hợp Tan

Edited by user Thursday, March 13, 2014 11:34:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice