Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:47:12 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 3: Còn Yêu Em Mãi

PBN Karaoke 03_01 - Don Hồ - Tình Nhạt Phai
PBN Karaoke 03_02 - Ngọc Thúy & Bảo Hân & Phi Phi & Y Vân - Những Bước Chân Âm Thầm
PBN Karaoke 03_03 - Dalena & Anh Khoa - Giọng Ca Dĩ Vãng
PBN Karaoke 03_04 - Thế Sơn - Tình Thư Của Lính
PBN Karaoke 03_05 - Jenny Loan & Bảo Hân - Talk To My Heart
PBN Karaoke 03_06 - Ý Lan - Như Chiếc Que Diêm
PBN Karaoke 03_07 - Phương Loan - Người Tình Mễ Tây Cơ
PBN Karaoke 03_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Hương Tóc Mạ Non
PBN Karaoke 03_09 - Ái Vân - Đèn Cù
PBN Karaoke 03_10 - Linh Chi & Phi Phi & Mỹ Lan & Bảo Hân & Ngọc Thúy & Mai Vi & Jenny Loan & Phương Loan - Quỳnh Hương
PBN Karaoke 03_11 - Diễm Liên - Con Yêu
PBN Karaoke 03_12 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Thương Nhau Ngày Mưa
PBN Karaoke 03_13 - Phương Hồng Quế - Chuyện Chúng Mình
PBN Karaoke 03_14 - Ấi Vân & Nguyễn Hưng - Buồn Ơi Xin Hãy Quên
PBN Karaoke 03_15 - Nguyễn Hưng & Nguyển Cao Kỳ Duyên - Bước Tình Hồng
PBN Karaoke 03_16 - Ái Vân & Elvis Phương - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Ngày Nào
PBN Karaoke 03_17 - Don Hồ & Ngọc Thúy & Phi Phi & Ngọc Huệ & Shayla Kim - Do The Samba
PBN Karaoke 03_18 - Thái Châu & Duy Quang - Thà Như Giọt Mưa
PBN Karaoke 03_19 - Elvis Phương - Còn Yêu Em Mãi
PBN Karaoke 03_20 - Mỹ Lan - Tặng Nhau Đóa Hồng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:47:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, May 14, 2011 12:56:02 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 3: Còn Yêu Em Mãi

PBN Karaoke 03_01 - Don Hồ - Tình Nhạt Phai
PBN Karaoke 03_02 - Ngọc Thúy & Bảo Hân & Phi Phi & Y Vân - Những Bước Chân Âm Thầm
PBN Karaoke 03_03 - Dalena & Anh Khoa - Giọng Ca Dĩ Vãng
PBN Karaoke 03_04 - Thế Sơn - Tình Thư Của Lính
PBN Karaoke 03_05 - Jenny Loan & Bảo Hân - Talk To My Heart
PBN Karaoke 03_06 - Ý Lan - Như Chiếc Que Diêm
PBN Karaoke 03_07 - Phương Loan - Người Tình Mễ Tây Cơ
PBN Karaoke 03_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Hương Tóc Mạ Non
PBN Karaoke 03_09 - Ái Vân - Đèn Cù
PBN Karaoke 03_10 - Linh Chi & Phi Phi & Mỹ Lan & Bảo Hân & Ngọc Thúy & Mai Vi & Jenny Loan & Phương Loan - Quỳnh Hương
PBN Karaoke 03_11 - Diễm Liên - Con Yêu
PBN Karaoke 03_12 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Thương Nhau Ngày Mưa
PBN Karaoke 03_13 - Phương Hồng Quế - Chuyện Chúng Mình
PBN Karaoke 03_14 - Ấi Vân & Nguyễn Hưng - Buồn Ơi Xin Hãy Quên
PBN Karaoke 03_15 - Nguyễn Hưng & Nguyển Cao Kỳ Duyên - Bước Tình Hồng
PBN Karaoke 03_16 - Ái Vân & Elvis Phương - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào
PBN Karaoke 03_17 - Don Hồ & Ngọc Thúy & Phi Phi & Ngọc Huệ & Sheila Kim - Do The Samba
PBN Karaoke 03_18 - Thái Châu & Duy Quang - Thà Như Giọt Mưa
PBN Karaoke 03_19 - Elvis Phương - Còn Yêu Em Mãi
PBN Karaoke 03_20 - Mỹ Lan - Tặng Nhau Đóa Hồng
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice