Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:46:41 PM(UTC)
zavphi wrote:
Paris By Night Karaoke 4 : Tình Khúc Lam Phương 1

bài / tên bản nhạc / ca sỷ / tác giả

01 Tình Đẹp Như Mơ /Thái Châu /Lam Phương
02 Chuyến Đò Vỹ Tuyến /Hương Lan /Lam Phương
03 Em Đi Rồi /Ý Lan /Lam Phương
04 LK: Ngày Tạm Biệt /Don Hồ /Lam Phương
05 Mùa Thu Yêu Đương /Ngọc Huệ /Lam Phương
06 Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi /Quang Bình /Lam Phương
07 Cỏ Úa /Trang Thanh Lan /Lam Phương
08 Thành Phố Buồn/Buồn Không Em / /Lam Phương
09 Duyên Kiếp / /Lam Phương
10 Tình Anh Lính Chiến/Chiều Hành Quân/ /Lam Phương
11 Kiếp Nghèo / /Lam Phương
12 LK: Khúc Ca Ngày Mùa / /Lam Phương
13 Chờ Người / / Lam Phương
14 Xót Xa / / Lam Phương
15 Một Mình / / Lam Phương
16 Tình Đau / / Lam Phương
17 Tình Hồng Paris / / Lam Phương
18 Tình Bơ Vơ / / Lam Phương
19 Đoàn Người Lữ Thứ / / Lam Phương
20 Tình Đẹp Như Mơ /Thái Châu /Lam Phương
21 Chuyến Đò Vỹ Tuyến /Hương Lan /Lam Phương
22 Em Đi Rồi /Ý Lan /Lam Phương
23 LK: Ngày Tạm Biệt /Don Hồ /Lam Phương
24 Mùa Thu Yêu Đương /Ngọc Huệ /Lam Phương

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:39:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: tkaraokeuser
#2 Posted : Friday, May 24, 2013 2:15:42 PM(UTC)
PBNK_04_01 - Thái Châu - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK_04_02 - Hương Lan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến
PBNK_04_03 - Ý Lan - Em Đi Rồi
PBNK_04_04 - Don Hồ - LK Ngày Tạm Biệt, Tiễn Người Đi
PBNK_04_05 - Ngọc Huệ - Mùa Thu Yêu Đương
PBNK_04_06 - Quang Bình - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK_04_07 - Trang Thanh Lan - Cỏ Úa
PBNK_04_08 - Buồn Không Em - LK Thành Phố Buồn, Buồn Không Em
PBNK_04_09 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Duyên Kiếp
PBNK_04_10 - Chiều Hành Quân - LK Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân
PBNK_04_11 - Phương Hồng Quế - Kiếp Nghèo
PBNK_04_12 - Quang Bình, Trang Thanh Lan - Khúc Ca Ngày Mùa
PBNK_04_13 - Lệ Quyên - Chờ Người
PBNK_04_14 - Elvis Phương - Xót Xa
PBNK_04_15 - Dalena - Một Mình
PBNK_04_16 - Mỹ Lan - Tình Đau
PBNK_04_17 - Elvis Phương, Ái Vân - Tình Hồng Paris
PBNK_04_18 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Tình Bơ Vơ
PBNK_04_19 - Hương Lan, Phương Hồng Quế, Quang Bình, Trang Thanh Lan - Đoàn Người Lữ Thứ

User: KDDo
#3 Posted : Saturday, May 25, 2013 1:13:29 PM(UTC)
Originally Posted by: tkaraokeuser Go to Quoted Post
PBNK_04_01 - Thái Châu - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK_04_02 - Hương Lan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến
PBNK_04_03 - Ý Lan - Em Đi Rồi
PBNK_04_04 - Don Hồ - LK Ngày Tạm Biệt, Tiễn Người Đi
PBNK_04_05 - Ngọc Huệ - Mùa Thu Yêu Đương
PBNK_04_06 - Quang Bình - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK_04_07 - Trang Thanh Lan - Cỏ Úa
PBNK_04_08 - Buồn Không Em=> Chế Linh - LK Thành Phố Buồn, Buồn Không Em
PBNK_04_09 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Duyên Kiếp
PBNK_04_10 - Chiều Hành Quân=> Anh Khoa - LK Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân
PBNK_04_11 - Phương Hồng Quế - Kiếp Nghèo
PBNK_04_12 - Quang Bình, Trang Thanh Lan - Khúc Ca Ngày Mùa
PBNK_04_13 - Lệ Quyên - Chờ Người
PBNK_04_14 - Elvis Phương - Xót Xa
PBNK_04_15 - Dalena - Một Mình
PBNK_04_16 - Mỹ Lan - Tình Đau
PBNK_04_17 - Elvis Phương, Ái Vân - Tình Hồng Paris
PBNK_04_18 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Tình Bơ Vơ
PBNK_04_19 - Hương Lan, Phương Hồng Quế, Quang Bình, Trang Thanh Lan - Đoàn Người Lữ Thứ


[biggrin] [biggrin]
Cam on nhieu

Edited by user Saturday, May 25, 2013 1:28:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

... u
User: Donvy
#4 Posted : Saturday, June 08, 2013 12:08:51 AM(UTC)
DV thấy trong list còn sai nhiều chỗ nữa nên edit lại cho đúngPBNK 04_01 - Thái Châu - Tình Đẹp Như Mơ
PBNK 04_02 - Hương Lan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến
PBNK 04_03 - Ý Lan - Em Đi Rồi
PBNK 04_04 - Ngọc Thúy, Mỹ Lan, Phương Loan - LK Ngày Tạm Biệt, Tiễn Người Đi
PBNK 04_05 - Don Hồ, Ngọc Huệ - Mùa Thu Yêu Đương
PBNK 04_06 - Duy Quang, Phi Khanh - Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
PBNK 04_07 - Dalena - Cỏ Úa
PBNK 04_08 - Chế Linh - LK Thành Phố Buồn, Buồn Không Em
PBNK 04_09 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Duyên Kiếp
PBNK 04_10 - Anh Khoa - LK Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân
PBNK 04_11 - Phương Hồng Quế - Kiếp Nghèo
PBNK 04_12 - Quang Bình, Trang Thanh Lan - Khúc Ca Ngày Mùa, Trăng Thanh Bình
PBNK 04_13 - Lệ Quyên - Chờ Người
PBNK 04_14 - Elvis Phương - Xót Xa
PBNK 04_15 - Dalena - Một Mình
PBNK 04_16 - Mỹ Lan - Tình Đau
PBNK 04_17 - Elvis Phương, Ái Vân - Tình Hồng Paris
PBNK 04_18 - Tuấn Vũ, Hương Lan - Tình Bơ Vơ
PBNK 04_19 - Tốp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ
Ai nhanh hon
User: phucnguyen63
#5 Posted : Saturday, June 08, 2013 2:29:24 AM(UTC)
Cam on ban nhieu qua, that la hay
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice