Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:46:03 PM(UTC)
zavphi wrote:
Paris By Night Karaoke 5: Giận Hờn

bài / tên bản nhạc / ca sỷ / tác giả

01/ Giận Hờn/ Don Hồ /Ngọc Sơn
02/ Về Đây Em/ Ngọc Lan /Trịnh Nam Sơn
03/ Chuyện Tình Lan Và Điệp/ Dalena /Mạc Phong Linh - Mai Thiết Lĩnh
04/ Chiều Nhớ/ Ý Lan /Duy Thái
05/ Tango Tím /Thế Sơn /Anh Bằng
06/ Lời Tạ Tình /Hương Lan - Nguyễn Hưng /Phạm Anh Dũng
07/ Cha Cha Cha/ Jenny Loan - Phi Phi - Bảo Hân
08/ Tình Nồng Cháy/ Ái Vân /Folklore (French)
09/ Bài Ngợi Ca Tình Yêu/ Thái Thảo J/ulie, Phạm Duy
10/ Dancing All Night/ Don Hồ /
11/ Cần Có Anh Yêu /Mỹ Linh /Randy Goodrum
12/ Một Ông Hai Bà /Ái Vân - Ái Thanh - Chí Tài
13/ Cát Bụi Tình Xa /Don Hồ - Diễm Liên - Thanh Hà /Trịnh Công Sơn
14/ Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang/ Nguyễn Hưng /Ngọc Chánh - Phạm Duy
15/ Mùa Hoa Anh Đào /Phương Loan Thanh Sơn
16/ Remember You, Remember Me /Bảo Hân /
17/ Ru Con Mùa Đông /Ái Vân /
18/ Mộng Sầu /Duy Quang - Dalena /Trầm Tử Thiêng
19/ Ân Tình Mong Manh /Thanh Hà /Ngọc Trọng
20/ Chỉ Có Em Trong Tim /Kenny Thái - Ý Nhi /

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:41:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: tkaraokeuser
#2 Posted : Sunday, May 19, 2013 9:21:19 PM(UTC)
PBNK 05_01 - Don Hồ - Giận Hờn
PBNK 05_02 - Ngọc Lan - Về Đây Em
PBNK 05_03 - Dalena - Chuyện Tình Lan Và Điệp
PBNK 05_04 - Ý Lan - Chiều Nhớ
PBNK 05_05 - Thế Sơn - Tango Tím
PBNK 05_06 - Hương Lan & Nguyễn Hưng - Lời Tạ Tình
PBNK 05_07 - Jenny Loan & Phi Phi & Bảo Hân - Cha Cha Cha
PBNK 05_08 - Ái Vân - Tình Nồng Cháy
PBNK 05_09 - Thái Thảo - Bài Ngợi Ca Tình Yêu
PBNK 05_10 - Don Hồ - Dancing All Night
PBNK 05_11 - Mỹ Linh - Cần Có Anh Yêu
PBNK 05_12 - Ái Vân & Ái Thanh & Chí Tài  - Một Ông Hai Bà
PBNK 05_13 - Don Hồ & Diễm Liên & Thanh Hà - Cát Bụi Tình Xa
PBNK 05_14 - Nguyễn Hưng - Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
PBNK 05_15 - Phương Loan - Mùa Hoa Anh Đào
PBNK 05_16 - Bảo Hân - Remember You Remember Me
PBNK 05_17 - Ái Vân - Ru Con Mùa Đông
PBNK 05_18 - Duy Quang & Dalena - Mộng Sầu
PBNK 05_19 - Thanh Hà - Ân Tình Mong Manh
PBNK 05_20 - Kenny Thái & Ý Nhi - Chỉ Có Em Trong Tim

Edited by user Monday, May 20, 2013 9:03:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice