Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: BoYz
#1 Posted : Wednesday, May 18, 2011 6:17:26 PM(UTC)
YOUTH ENTERTAINMENT 104 - The Best of Đàm Vĩnh Hưng 6

YE104_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển Nỗi Nhớ Về Em
YE104_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tằm
YE104_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Còn Chút Nghẹn Ngào
YE104_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Cũng Vì Yêu Em
YE104_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Đi Tìm Nơi Đâu
YE104_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Đợi Em Trong Mơ
YE104_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Hỏi Vì Sao
YE104_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Hàn Ni
YE104_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Khoảng Cách
YE104_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Số Phận Yếu Đuối
YE104_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Ai Đưa Em Về
YE104_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Yêu Người Như Thế
YE104_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Còn Gọi Tên Nhau
YE104_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
YE104_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Cho Em
YE104_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
YE104_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Em Nỡ Đành Quên
YE104_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Phố Vắng Em
YE104_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:13:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, August 08, 2011 4:09:01 AM(UTC)
Confirmed 100% lyrics coverage using Live Server [thumbup]

YE 104_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển, Nỗi Nhớ Và Em
YE 104_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tằm
YE 104_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Còn Chút Nghẹn Ngào
YE 104_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Cũng Vì Yêu Em
YE 104_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Đi Tìm Nơi Đâu
YE 104_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Đợi Em Trong Mơ
YE 104_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Hỏi Vì Sao
YE 104_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Hàn Ni
YE 104_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Khoảng Cách
YE 104_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Số Phận Yếu Đuối
YE 104_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Ai Đưa Em Về
YE 104_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Yêu Người Như Thế Đó
YE 104_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Còn Gọi Tên Nhau
YE 104_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
YE 104_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Cho Em
YE 104_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
YE 104_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Em Nỡ Đành Quên
YE 104_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Phố Vắng Em
YE 104_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: AHstudio
#3 Posted : Tuesday, November 01, 2011 8:26:29 PM(UTC)
- Cho mình xin link down với...
User: Namgiangho
#4 Posted : Saturday, November 10, 2018 5:23:58 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Confirmed 100% lyrics coverage using Live Server [thumbup]

YE 104_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển, Nỗi Nhớ Và Em
YE 104_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tằm
YE 104_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Còn Chút Nghẹn Ngào
YE 104_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Cũng Vì Yêu Em
YE 104_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Đi Tìm Nơi Đâu
YE 104_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Đợi Em Trong Mơ
YE 104_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Hỏi Vì Sao
YE 104_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Hàn Ni
YE 104_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Khoảng Cách
YE 104_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Số Phận Yếu Đuối
YE 104_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Ai Đưa Em Về
YE 104_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Yêu Người Như Thế Đó
YE 104_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Còn Gọi Tên Nhau
YE 104_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
YE 104_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Cho Em
YE 104_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
YE 104_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Em Nỡ Đành Quên
YE 104_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Phố Vắng Em
YE 104_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng


YE 104_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển Nỗi Nhớ Về Em

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice