Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:45:05 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 6: Tình Khúc Lam Phương 2

PBN Karaoke 06_01 - Phương Loan & Ngọc Thúy & Mỹ Lan - Nắng Ðẹp Miền Nam
PBN Karaoke 06_02 - Dalena - Duyên Kiếp
PBN Karaoke 06_03 - Thanh Lan - Yêu Thầm
PBN Karaoke 06_04 - Ái Vân & Evis Phương - Niềm Vui Cô Đơn & Cỏ Úa
PBN Karaoke 06_05 - Mỷ Lan - Kiếp Phiêu Bồng
PBN Karaoke 06_06 - Phương Hồng Quế - Biết Ðến Bao Giờ & Ðêm Dài Chiến Tuyến
PBN Karaoke 06_07 - Phi Khanh - Mưa Lệ
PBN Karaoke 06_08 - Elvis Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông
PBN Karaoke 06_09 - Chí Tài & Phương Loan - Bé Yêu
PBN Karaoke 06_10 - Elvis Phương & Ái Vân - Bài Tango Cho Em
PBN Karaoke 06_11 - Don Hồ & Ngọc Thúy - Mình Mất Nhau Bao Giờ
PBN Karaoke 06_12 - Hương Lan - Khóc Thầm & Vùng Trời Ngày Ðó
PBN Karaoke 06_13 - Henry Chúc & Bảo Hân & Jenny Loan - Chỉ Có Em & Yêu Em Bốn Mùa
PBN Karaoke 06_14 - Ý Lan - Thu Sầu & Lạy Trời Cho Con Ðược Bình Yên
PBN Karaoke 06_15 - Anh Khoa & Quang Bình - Những Gì Cho Em & Chờ
PBN Karaoke 06_16 - Trang Thanh Lan & Quang Bình - Đường về quê hương
PBN Karaoke 06_17 - Diễm Liên - Lời Yêu Cuối
PBN Karaoke 06_18 - Bảo Hân & Ngọc Thúy - LK Giọt Lệ Sầu
PBN Karaoke 06_19 - Họa Mi - Nghẹn Ngào
PBN Karaoke 06_20 - Duy Quang & Phượng Mai - Chiều Tây Ðô

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:44:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, May 14, 2011 12:59:14 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 6: Tình Khúc Lam Phương 2

PBN Karaoke 06_01 - Phương Loan & Ngọc Thúy & Mỹ Lan - Nắng Ðẹp Miền Nam
PBN Karaoke 06_02 - Dalena - Duyên Kiếp
PBN Karaoke 06_03 - Thanh Lan - Yêu Thầm
PBN Karaoke 06_04 - Ái Vân & Evis Phương - Niềm Vui Cô Đơn & Cỏ Úa
PBN Karaoke 06_05 - Mỷ Lan - Kiếp Phiêu Bồng
PBN Karaoke 06_06 - Phương Hồng Quế - Biết Ðến Bao Giờ & Ðêm Dài Chiến Tuyến
PBN Karaoke 06_07 - Phi Khanh - Mưa Lệ
PBN Karaoke 06_08 - Elvis Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông
PBN Karaoke 06_09 - Chí Tài & Phương Loan - Bé Yêu
PBN Karaoke 06_10 - Elvis Phương & Ái Vân - Bài Tango Cho Em
PBN Karaoke 06_11 - Don Hồ & Ngọc Thúy - Mình Mất Nhau Bao Giờ
PBN Karaoke 06_12 - Hương Lan - Khóc Thầm & Vùng Trời Ngày Ðó
PBN Karaoke 06_13 - Henry Chúc & Bảo Hân & Jenny Loan - Chỉ Có Em & Yêu Em Bốn Mùa
PBN Karaoke 06_14 - Ý Lan - Thu Sầu & Lạy Trời Cho Con Ðược Bình Yên
PBN Karaoke 06_15 - Anh Khoa & Quang Bình - Những Gì Cho Em & Chờ
PBN Karaoke 06_16 - Trang Thanh Lan & Quang Bình - Đường Về Quê Hương
PBN Karaoke 06_17 - Diễm Liên - Lời Yêu Cuối
PBN Karaoke 06_18 - Bảo Hân & Ngọc Thúy - LK Giọt Lệ Sầu
PBN Karaoke 06_19 - Họa Mi - Nghẹn Ngào
PBN Karaoke 06_20 - Duy Quang & Phượng Mai - Chiều Tây Ðô
User: NguoiHayHat
#3 Posted : Sunday, April 29, 2012 5:37:12 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 6: Tình Khúc Lam Phương 2

PBN Karaoke 06_01 - Phương Loan & Ngọc Thúy & Mỹ Lan - Nắng Ðẹp Miền Nam
PBN Karaoke 06_02 - Dalena - Duyên Kiếp
PBN Karaoke 06_03 - Thanh Lan - Yêu Thầm
PBN Karaoke 06_04 - Ái Vân & Evis Phương - Niềm Vui Cô Đơn & Cỏ Úa
PBN Karaoke 06_05 - Mỷ Lan - Kiếp Phiêu Bồng
PBN Karaoke 06_06 - Phương Hồng Quế - Biết Ðến Bao Giờ & Ðêm Dài Chiến Tuyến
PBN Karaoke 06_07 - Phi Khanh - Mưa Lệ
PBN Karaoke 06_08 - Elvis Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông
PBN Karaoke 06_09 - Chí Tài & Phương Loan - Bé Yêu
PBN Karaoke 06_10 - Elvis Phương & Ái Vân - Bài Tango Cho Em
PBN Karaoke 06_11 - Don Hồ & Ngọc Thúy - Mình Mất Nhau Bao Giờ
PBN Karaoke 06_12 - Hương Lan - Khóc Thầm & Vùng Trời Ngày Ðó
PBN Karaoke 06_13 - Henry Chúc & Bảo Hân & Jenny Loan - Chỉ Có Em & Yêu Em Bốn Mùa
PBN Karaoke 06_14 - Ý Lan - Thu Sầu & Lạy Trời Cho Con Ðược Bình Yên
PBN Karaoke 06_15 - Anh Khoa & Duy Quang - Những Gì Cho Em & Chờ
PBN Karaoke 06_16 - Trang Thanh Lan & Quang Bình - Đường Về Quê Hương
PBN Karaoke 06_17 - Diễm Liên - Lời Yêu Cuối
PBN Karaoke 06_18 - Bảo Hân & Ngọc Thúy - LK Giọt Lệ Sầu
PBN Karaoke 06_19 - Họa Mi - Nghẹn Ngào
PBN Karaoke 06_20 - Duy Quang & Phượng Mai - Chiều Tây Ðô
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice