Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:42:57 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 7: Một Kiếp Phong Ba

PBN Karaoke 07_01 - Bảo Hân - Một Kiếp Phong Ba
PBN Karaoke 07_02 - Thanh Lan - Con Quỳ Lại Chúa Trên Trời
PBN Karaoke 07_03 - Don Hồ - Tuyết Muộn
PBN Karaoke 07_04 - Hoàng Lan - Đoạn Cuối Một Cuộc Tình
PBN Karaoke 07_05 - Phương Loan & Ban Nhạc Chí Tài Brothers - Liên Khúc Ghen
PBN Karaoke 07_06 - Ý Lan - Lời Tình Buồn
PBN Karaoke 07_07 - Nguyễn Hưng - Về Đây Hỡi Em
PBN Karaoke 07_08 - Hương Lan - Đời Nghệ Sĩ (vọng Cổ)
PBN Karaoke 07_09 - Ái Vân - Tango Say
PBN Karaoke 07_10 - Thế Sơn - Những Chiều Không Có Em
PBN Karaoke 07_11 - Nguyễn Hưng & Dalena - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
PBN Karaoke 07_12 - Lynda Trang Đài - So Sad
PBN Karaoke 07_13 - Họa Mi - Trở Về Mái Nhà Xưa
PBN Karaoke 07_14 - Don Hồ & Ngọc Huệ - Thuyền Tình Trên Sóng
PBN Karaoke 07_15 - Ngọc Lan - Em Về Nào Có Hay
PBN Karaoke 07_16 - Ái Vân & Ái Thanh & Nguyễn Hưng & Chí Tài - Tấm Cám
PBN Karaoke 07_17 - Mỹ Huyền & Thế Sơn - Liên Khúc Xác Pháo Nhà Ai
PBN Karaoke 07_18 - Thanh Hà - Lệ Hoang
PBN Karaoke 07_19 - Phi Phi - Song Of Love
PBN Karaoke 07_20 - Thế Sơn - Chuyện Đêm Mưa

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice