Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:42:09 PM(UTC)
zavphi wrote:
Paris By Night Karaoke 8: Sài Gòn Vĩnh Biệt

bài / tên bản nhạc / ca sỷ / tác giả

01/ Sài Gòn Vĩnh Biệt/ Khánh Ly/ Nam Lộc
02/ Quê Hương Bỏ Lại/ Hương Lan/
03/ Một Lần Miên Viễn Xót Xa/ Elvis Phương/
04/ Một Chút Qùa Cho Quê Hương/ Mỹ Huyền /Việt Dzũng
05/ Tôi Với Trời Bơ Vơ/ Duy Quang/
06/ Người Tình Mùa Đông/ Mỹ Lan/ l: Anh Bằng
07/ LK: 2 Sắc Hoa Ti Gôn/ Thanh Lan - Thái Châu /
08/ Tuối Mơ/ Phi Phi - Bảo Hân - Phượng Thúy /
09/ Stay With Me/ Henry Chúc - Lilian/
10/ Ngày Vui Qua Mau/ Nguyễn Hưng/ Nhật Ngân
11/ LK: Dĩ Vãng-Buồn/ Thanh Hà - Thế Sơn /
12/ Đây Thôn Vỹ Dạ/ Thanh Hà - Thế Sơn /
13/ 20 Năm Tình Cũ/ Ý Lan /Trần Quãng Nam
14/ Quên Đi Tình Yêu Cũ/ Trịnh Nam Sơn/ Trịnh Nam Sơn
15/ Đêm Vinh Quy/ Ái Vân - Chí Tài/
16/ Người Xa Người/ Nguyễn Hưng - Kỳ Duyên/
17/ Tình Vỗ Cánh Bay/ Nguyễn Hưng/ Chu Minh Ký
18/ Kiếp Đam Mê/ Ngọc Lan /Duy Quang
19/ Little Sai Gon/ Don Hồ /
20/ Đàn Chim Tha Hương/ Hợp Ca /

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:43:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: lethy
#2 Posted : Sunday, July 18, 2010 6:54:57 PM(UTC)
Thank you
User: fs2843a
#3 Posted : Saturday, January 19, 2013 12:39:18 PM(UTC)
PBNK 08_01 - Khánh Ly - Sài Gòn Vĩnh Biệt
PBNK 08_02 - Hương Lan - Quê Hương Bỏ Lại
PBNK 08_03 - Elvis Phương - Một Lần Miên Viễn Xót Xa
PBNK 08_04 - Mỹ Huyền - Một Chút Qùa Cho Quê Hương
PBNK 08_05 - Duy Quang - Tôi Với Trời Bơ Vơ
PBNK 08_06 - Mỹ Lan - Người Tình Mùa Đông
PBNK 08_07 - Thanh Lan, Thái Châu - LK Hai Sắc Hoa Ti Gôn
PBNK 08_08 - Phi Phi, Bảo Hân, Phượng Thúy - Tuối Mơ
PBNK 08_09 - Henry Chúc, Lilian - Stay With Me
PBNK 08_10 - Nguyễn Hưng - Ngày Vui Qua Mau
PBNK 08_11 - Thanh Hà - Thế Sơn - LK Dĩ Vãng - Buồn
PBNK 08_12 - Thanh Hà, Thế Sơn - Đây Thôn Vỹ Dạ
PBNK 08_13 - Ý Lan - 20 Năm Tình Cũ
PBNK 08_14 - Trịnh Nam Sơn - Quên Đi Tình Yêu Cũ
PBNK 08_15 - Ái Vân, Chí Tài - Đêm Vinh Quy
PBNK 08_16 - Nguyễn Hưng - Kỳ Duyên - Người Xa Người
PBNK 08_17 - Nguyễn Hưng - Tình Vỗ Cánh Bay
PBNK 08_18 - Ngọc Lan - Kiếp Đam Mê
PBNK 08_19 - Don Hồ - Little Sai Gon
PBNK 08_20 - Hợp Ca - Đàn Chim Tha Hương
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice