Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Mrboy
#1 Posted : Friday, May 13, 2011 10:08:19 AM(UTC)
YE Vol 27_01 - Khánh Ngọc - Vầng Trăng Khóc
YE Vol 27_02 - Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
YE Vol 27_03 - Uyên Trang - Đau Một Lần Rồi Thôi
YE Vol 27_04 - Uyên Trang - Vị Đắng Tình Yêu
YE Vol 27_05 - Uyên Trang - Mãi Là Người Đến Sau
YE Vol 27_06 - Uyên Trang - Giọt Tình Cay Đắng
YE Vol 27_07 - Uyên Trang - Em Vẫn Yêu Trong Đợi Chờ
YE Vol 27_08 - Mỹ Tâm - Giấc Mơ Muôn Mầu
YE Vol 27_09 - Mỹ Tâm - Rồi Mai Thức Giấc
YE Vol 27_10 - Mỹ Tâm - Nụ Hôn Bất Ngờ
YE Vol 27_11 - Mỹ Tâm - Nhớ
YE Vol 27_12 - Cẩm Ly - Có Phải Ta Chia Tay
YE Vol 27_13 - Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
YE Vol 27_14 - Cẩm Ly - Vì Em Là Con Gái
YE Vol 27_15 - Cẩm Ly & Vân Quang Long - Tình Ngàn Năm
YE Vol 27_16 - Cẩm Ly - Phượng Buồn
YE Vol 27_17 - Cẩm Ly & Vân Quang Long - Trái Tim Màu Vàng
YE Vol 27_18 - Lệ Quyên - Thôi Đừng Chiêm Bao
YE Vol 27_19 - Lệ Quyên - Phút Giây Hạnh Phúc
YE Vol 27_20 - Lệ Quyên - Hãy Trả Lời Em
YE Vol 27_21 - Hồng Ngọc - Chuyện Thường Tình Thế Thôi
YE Vol 27_22 - Hồng Ngọc - Góc Vắng
YE Vol 27_23 - Như Khanh - Xin Có Em Trong Đời
YE Vol 27_24 - Như Khanh - Khúc Samba Rộn Ràng
YE Vol 27_25 - Thanh Thảo - Mong Chờ
YE Vol 27_26 - Thanh Thảo - Khúc Hát Đam Mê
YE Vol 27_27 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
YE Vol 27_28 - Võ Thu Nga - Giọt Buồn Đêm Mưa
YE Vol 27_29 - Lê Uyên Nhi - Dấu Yêu Chiều Mưa
YE Vol 27_30 - Phạm Thanh Thảo - Mưa Rơi Lạnh Câm Góc Phố

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:18:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Nu_B
#2 Posted : Monday, June 13, 2011 3:27:10 PM(UTC)
Quote:

YE 027_01 - Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc - Vầng Trăng Khóc
YE 027_02 - Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
YE 027_03 - Trần Tâm & Uyên Trang - Đau Một Lần Rồi Thôi
YE 027_04 - Uyên Trang - Vị Đắng Tình Yêu
YE 027_05 - Uyên Trang - Mãi Là Người Đến Sau
YE 027_06 - Uyên Trang - Giọt Tình Cay Đắng
YE 027_07 - Uyên Trang - Em Vẫn Yêu Trong Đợi Chờ
YE 027_08 - Mỹ Tâm - Giấc Mơ Muôn Mầu
YE 027_09 - Mỹ Tâm - Rồi Mai Thức Giấc
YE 027_10 - Mỹ Tâm - Nụ Hôn Bất Ngờ
YE 027_11 - Mỹ Tâm - Nhớ
YE 027_12 - Cẩm Ly - Có Phải Ta Chia Tay
YE 027_13 - Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
YE 027_14 - Cẩm Ly - Vì Em Là Con Gái
YE 027_15 - Cẩm Ly & Vân Quang Long - Tình Ngàn Năm
YE 027_16 - Cẩm Ly - Phượng Buồn
YE 027_17 - Cẩm Ly & Vân Quang Long - Trái Tim Màu Vàng
YE 027_18 - Lệ Quyên - Thôi Đừng Chiêm Bao
YE 027_19 - Lệ Quyên - Phút Giây Hạnh Phúc
YE 027_20 - Lệ Quyên - Hãy Trả Lời Em
YE 027_21 - Hồng Ngọc - Chuyện Thường Tình Thế Thôi
YE 027_22 - Hồng Ngọc - Góc Vắng
YE 027_23 - Như Khanh - Xin Có Em Trong Đời
YE 027_24 - Như Khanh - Khúc Samba Rộn Ràng
YE 027_25 - Thanh Thảo - Mong Chờ
YE 027_26 - Thanh Thảo - Khúc Hát Đam Mê
YE 027_27 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
YE 027_28 - Võ Thu Nga - Giọt Buồn Đêm Mưa
YE 027_29 - Lê Uyên Nhi - Dấu Yêu Chiều Mưa
YE 027_30 - Phạm Thanh Thảo - Mưa Rơi Lạnh Câm Góc Phố
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: alexfong
#3 Posted : Thursday, July 28, 2011 11:51:11 PM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice