Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:39:36 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 12: Ðừng Xa Em Ðêm Nay

PBN Karaoke 12_01 - Thảo My - Đừng Xa Em Đêm Nay
PBN Karaoke 12_02 - Thế Sơn - Đừng Xa Anh Đêm Nay
PBN Karaoke 12_03 - Ngọc Lan - Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
PBN Karaoke 12_04 - Hương Lan & Nguyễn Hưng - Như Đã Dấu Yêu
PBN Karaoke 12_05 - Ái Vân - Luôn Luôn Mãi Mãi
PBN Karaoke 12_06 - Diễm Liên - Cơn Mưa Phùn
PBN Karaoke 12_07 - Hương Lan - Khóc Một Giòng Sông
PBN Karaoke 12_08 - Thế Sơn - Màu Mắt Nhung
PBN Karaoke 12_09 - Danena & Henry Chúc - Một Tình Yêu
PBN Karaoke 12_10 - Dalena - Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu
PBN Karaoke 12_11 - Thanh Lan - Tình
PBN Karaoke 12_12 - Ý Lan - Bóng Người Đi
PBN Karaoke 12_13 - Nguyễn Hưng - Trở Về Huế
PBN Karaoke 12_14 - Phi Khanh - Mưa
PBN Karaoke 12_15 - Hương Lan - Các Anh Đi
PBN Karaoke 12_16 - Duy Quang - Mưa Trên Phím Đàn
PBN Karaoke 12_17 - Elvis Phương & Ái Vân & Duy Quang & Phi Khanh - Ô Mê Ly
PBN Karaoke 12_18 - Elvis Phương - Bên Lưng Đèo
PBN Karaoke 12_19 - Diễm Liên - Nỗi Buồn
PBN Karaoke 12_20 - Hợp Ca - Ghé Bến Sài Gòn

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:04:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Wednesday, July 21, 2010 12:58:53 PM(UTC)
Test Unicode :

Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Pbn Karaoke 12_01 - Thảo My - Đừng Xa Em Đêm Nay
Pbn Karaoke 12_02 - Thế Sơn - Đừng Xa Anh Đêm Nay
Pbn Karaoke 12_03 - Ngọc Lan - Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
Pbn Karaoke 12_04 - Hương Lan & Nguyễn Hưng - Như Đã Dấu Yêu
Pbn Karaoke 12_05 - Ái Vân - Luôn Luôn Mãi Mãi
Pbn Karaoke 12_06 - Diễm Liên - Cơn Mưa Phùn
Pbn Karaoke 12_07 - Hương Lan - Khóc Một Giòng Sông
Pbn Karaoke 12_08 - Thế Sơn - Màu Mắt Nhung
Pbn Karaoke 12_09 - Danena & Henry Chúc - Một Tình Yêu
Pbn Karaoke 12_10 - Dalena - Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu
Pbn Karaoke 12_11 - Thanh Lan - Tình
Pbn Karaoke 12_12 - Ý Lan - Bóng Người Đi
Pbn Karaoke 12_13 - Nguyễn Hưng - Trở Về Huế
Pbn Karaoke 12_14 - Phi Khanh - Mưa
Pbn Karaoke 12_15 - Hương Lan - Các Anh Đi
Pbn Karaoke 12_16 - Duy Quang - Mưa Trên Phím Đàn
Pbn Karaoke 12_17 - Elvis Phương & Ái Vân & Duy Quang & Phi Khanh - Ô Mê Ly
Pbn Karaoke 12_18 - Elvis Phương - Bên Lưng Đèo
Pbn Karaoke 12_19 - Diễm Liên - Nỗi Buồn
Pbn Karaoke 12_20 - Hợp Ca - Ghé Bến Sài Gòn
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, July 21, 2010 2:40:17 PM(UTC)
Test gì vậy người đẹp? [sneaky]

Muốn biết listing có dùng unicode hay không gì paste vào left box của trang sau rồi nhất vào "Convert".
http://lyric.tkaraoke.com/unicodetest.aspx

Sau khi convert mà chử nào bên box phải còn dấu thì chử đó không phải unicode.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#4 Posted : Wednesday, July 21, 2010 3:31:21 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Test gì vậy người đẹp? [sneaky]

Muốn biết listing có dùng unicode hay không gì paste vào left box của trang sau rồi nhất vào "Convert".
http://lyric.tkaraoke.com/unicodetest.aspx

Sau khi convert mà chử nào bên box phải còn dấu thì chử đó không phải unicode.

Hihi nó hiển thị ở đây thì đúng nhưng tkaraoke không nhận dạng được [confused]
-Em thử convert thì báo lỗi " bad unicode" [lol]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, July 21, 2010 3:39:04 PM(UTC)
HongThao wrote:
Hihi nó hiển thị ở đây thì đúng nhưng tkaraoke không nhận dạng được [confused]
-Em thử convert thì báo lỗi " bad unicode" [lol]

Tiếng Việt có nhiều cách đánh và tất cả các cách cũ đều không hoàng chỉnh (hiển thị OK nhưng software search sẽ rất khó làm). Vì vậy Unicode mới ra đời và các cách đánh khác đều bị "lỗi thời". Tuy nhiên, có nhiều listing typed lâu rồi và được "copy & paste" lại đến bây giờ!

Vì song listing không phải unicode nên tìm "không dấu" trong tkaraoke sẽ tìm không ra. Nó báo "bad unicode" thì xem box bên phải chử nào còn dấu thì delete đi (delete bên box bên trái) rồi type lại sẽ được. Sửa lại đến khi nào nó báo "Good Unicode" thì mối thôi. [woot]

Edited by user Wednesday, July 21, 2010 3:42:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#6 Posted : Saturday, July 31, 2010 9:17:50 AM(UTC)
Hoàn chỉnh unicode [thumbup]

Quote:
PBN Karaoke 12_01 - Thảo My - Đừng Xa Em Đêm Nay
PBN Karaoke 12_02 - Thế Sơn - Đừng Xa Anh Đêm Nay
PBN Karaoke 12_03 - Ngọc Lan - Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
PBN Karaoke 12_04 - Hương Lan & Nguyễn Hưng - Như Đã Dấu Yêu
PBN Karaoke 12_05 - ái Vân - Luôn Luôn Mãi Mãi
PBN Karaoke 12_06 - Diễm Liên - Cơn Mưa Phùn
PBN Karaoke 12_07 - Hương Lan - Khóc Một Giòng Sông
PBN Karaoke 12_08 - Thế Sơn - Màu Mắt Nhung
PBN Karaoke 12_09 - Danena & Henry Chúc - Một Tình Yêu
PBN Karaoke 12_10 - Dalena - Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu
PBN Karaoke 12_11 - Thanh Lan - Tình
PBN Karaoke 12_12 - ý Lan - Bóng Người Đi
PBN Karaoke 12_13 - Nguyễn Hưng - Trở Về Huế
PBN Karaoke 12_14 - Phi Khanh - Mưa
PBN Karaoke 12_15 - Hương Lan - Các Anh Đi
PBN Karaoke 12_16 - Duy Quang - Mưa Trên Phím Đàn
PBN Karaoke 12_17 - Elvis Phương & ái Vân & Duy Quang & Phi Khanh - Ô Mê Ly
PBN Karaoke 12_18 - Elvis Phương - Bên Lưng Đèo
PBN Karaoke 12_19 - Diễm Liên - Nỗi Buồn
PBN Karaoke 12_20 - Hợp Ca - Ghé Bến Sài Gòn
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#7 Posted : Saturday, July 31, 2010 9:27:25 AM(UTC)
Thank you, HT. PBNK có thêm vài song list không dùng unicode nữa thì phải.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice