Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:38:27 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 13: Qua Cơn Mê

PBN Karaoke 13_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 13_02 - Bảo Hân & Châu Ngọc & Thanh Hà - Mây Lang Lang
PBN Karaoke 13_03 - Hoàng Lan - Qua Cơn Mê
PBN Karaoke 13_04 - Mỹ Huyền - Ðêm Vũ Trường
PBN Karaoke 13_05 - Nguyễn Hưng - Sầu Ðông
PBN Karaoke 13_06 - Thanh Hà - Người Ði Qua Ðời Tôi
PBN Karaoke 13_07 - Phillip Huy - Summer Kisses Winter Tears
PBN Karaoke 13_08 - Họa Mi - Bóng Chiều Xưa
PBN Karaoke 13_09 - Duy Quang & Evis Phương & Ái Vân & Phi Khanh - Tiếng Hát Với Cung Ðàn
PBN Karaoke 13_10 - Châu Hà - Suối Tóc
PBN Karaoke 13_11 - Thái Châu & Ái Vân & Ngọc Ánh - Trước Lầu Ngưng Bích
PBN Karaoke 13_12 - Hoài Nam - Em Cứ Hện
PBN Karaoke 13_13 - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên - Chuyện Tình Yêu
PBN Karaoke 13_14 - Thế Sơn - Lệ Tình Buồn
PBN Karaoke 13_15 - Hương Lan - Ðồi Thông Hai Mộ
PBN Karaoke 13_16 - Chí Tài & Phương Loan - Liên Khúc Lời Yêu Thương
PBN Karaoke 13_17 - Don Hồ - Gọi Người Xa Vời
PBN Karaoke 13_18 - Ái Vân - Triệu Ðóa Hoa Hồng
PBN Karaoke 13_19 - Thanh Lan & Joseph Hiếu - Trải Lại Em Yêu & Kỷ Vật Cho Em
PBN Karaoke 13_20 - Don Hồ & Ngọc Huệ - Cuôc Tình Lỡ
PBN Karaoke 13_21 - Bảo Hân & Châu Ngọc & Lynda - Stand By Me

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:47:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Friday, April 29, 2011 2:14:57 PM(UTC)
Phần Mở Đầu ( Không có bài hát )
PBNK 13_02 - Bảo Hân & Châu Ngọc & Thanh Hà - Mây Lang Thang
PBNK 13_03 - Hoàng Lan - Qua Cơn Mê
PBNK 13_04 - Mỹ Huyền - Ðêm Vũ Trường
PBNK 13_05 - Nguyễn Hưng - Sầu Ðông
PBNK 13_06 - Thanh Hà - Người Ði Qua Ðời Tôi
PBNK 13_07 - Phillip Huy - Summer Kisses, Winter Tears
PBNK 13_08 - Họa Mi - Bóng Chiều Xưa
PBNK 13_09 - Duy Quang & Evis Phương & Ái Vân & Phi Khanh - Tiếng Hát Với Cung Ðàn
PBNK 13_10 - Châu Hà - Suối Tóc
PBNK 13_11 - Thái Châu & Ái Vân & Ngọc Anh - Trước Lầu Ngưng Bích
PBNK 13_12 - Hoài Nam - Em Cứ Hẹn
PBNK 13_13 - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên - Chuyện Tình Yêu
PBNK 13_14 - Thế Sơn - Lệ Tình Buồn
PBNK 13_15 - Hương Lan - Ðồi Thông Hai Mộ
PBNK 13_16 - Chí Tài & Phương Loan - Liên Khúc Lời Yêu Thương
PBNK 13_17 - Don Hồ - Gọi Người Xa Vời
PBNK 13_18 - Ái Vân - Triệu Ðóa Hoa Hồng
PBNK 13_19 - Thanh Lan & Joseph Hiếu - Trả Lại Em Yêu & Kỷ Vật Cho Em
PBNK 13_20 - Don Hồ & Ngọc Huệ - Cuộc Tình Lỡ
PBNK 13_21 - Bảo Hân & Châu Ngọc & Lynda.. - Stand By Me

Edited by user Friday, April 29, 2011 2:22:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice