Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:37:52 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 14: Tôi Vẫn Nhớ

PBN Karaoke 14_01 - Hợp Ca - Phần Mở Đầu
PBN Karaoke 14_02 - Châu Ngọc & Phi Phi - Khi Màn Đêm Xuống
PBN Karaoke 14_03 - Thế Sơn - Trở Về Cát Bụi
PBN Karaoke 14_04 - Mỹ Huyền - Ảo Ảnh
PBN Karaoke 14_05 - Don Hồ - Dấu Chân Tình Ái
PBN Karaoke 14_06 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Tôi Vẫn Nhớ
PBN Karaoke 14_07 - Họa Mi - Tiếc Thu
PBN Karaoke 14_08 - Nguyễn Hưng - Còn Lại Nỗi Cô Đơn
PBN Karaoke 14_09 - Chí Tâm & Hương Lan - Nấu Bánh Đêm Xuân (vọng Cổ)
PBN Karaoke 14_10 - Ái Vân & Thái Châu - Mộng Dưới Hoa
PBN Karaoke 14_11 - Tuấn Ngọc - Riêng Một Góc Trời
PBN Karaoke 14_12 - Elvis Phương - Đàn Bà
PBN Karaoke 14_13 - Hương Lan - Quê Hương Và Mẹ Hiền
PBN Karaoke 14_14 - Ý Lan - Bài Không Tên Số 8
PBN Karaoke 14_15 - Hoàng Lan - Nếu Anh Đừng Hẹn
PBN Karaoke 14_16 - Thanh Hà - Vĩnh Biệt Người Tình
PBN Karaoke 14_17 - Ngọc Hương & Don Hồ & Thanh Hà - Liên Khúc Giáng Sinh
PBN Karaoke 14_18 - Ái Vân - Hoa Thơm Bướm Lượn
PBN Karaoke 14_19 - Hoài Nam - Những Đồi Hoa Sim
PBN Karaoke 14_20 - Lưu Bích - Nụ Hôn Khó Quên
PBN Karaoke 14_21 - Như Quỳnh - Hoa Tím Ngày Xưa

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice