Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:36:32 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 16: Hoàng Thi Thơ Một Ðời Cho Âm Nhạc

PBN Karaoke 16_01 - Như Quỳnh - Đường Xưa Lối Cũ
PBN Karaoke 16_02 - Lưu Bích - Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời
PBN Karaoke 16_03 - Hoàng Lan - Tìm Anh
PBN Karaoke 16_04 - Don Hồ - Mùa Thu Đông Kinh
PBN Karaoke 16_05 - Sơn Ca & Quang Bình - Liên Khúc Duyên Quê Tình Ta Với Mình
PBN Karaoke 16_06 - Ý Lan - Bài Thơ Cuối Cùng
PBN Karaoke 16_07 - Hoài Nam - Tà Áo Cưới
PBN Karaoke 16_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Liên Khúc Xây Nhà Bên Suối Túp Lều Lý Tưởng
PBN Karaoke 16_09 - Hương Lan - Tình Mùa Hoa Đào
PBN Karaoke 16_10 - Thanh Hà - Những Ngày Thơ Mộng
PBN Karaoke 16_11 - Như Quỳnh - Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi
PBN Karaoke 16_12 - Ái Vân & Thái Châu & Hoàng Lan & Thế Sơn & Mỹ Huyền & Nguyễn Hưng - Liên Khúc Rước Tình Về Với Quê Hương & Tình Ca Trên Lúa & Gạo Trắng Trăng Thanh
PBN Karaoke 16_13 - Mỹ Huyền - Bóng Hồng Việt Nam
PBN Karaoke 16_14 - Nguyễn Hưng - Hoa Hồng Một Đóa
PBN Karaoke 16_15 - Thiên Kim & Trúc Lam & Trúc Linh - Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui
PBN Karaoke 16_16 - Thanh Lan - Điệu Buồn Dang Dỡ
PBN Karaoke 16_17 - Thái Châu - Nhớ Thành Đô
PBN Karaoke 16_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Con Tim Và Nước Mắt
PBN Karaoke 16_19 - Họa Mi - Tạ Tình
PBN Karaoke 16_20 - Thiên Kim - Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice